okres Benešov

Seznam obcí:
Arnoštovice, Bedřichovice, Bělice, Benešov, Borovsko, Bystřice, Čerčany, Červený Újezd, Divišov, Domašín, Hodětice, Hrádek, Hradiště, Chocerady, Chotýšany, Chrást nad Sázavou, Chvojen, Chvojínek, Jankov, Jemniště, Kamberk, Keblov, Kondrac, Kozmice, Křečovice, Ledce, Libouň, Lštění, Louňovice pod Blaníkem, Maršovice, Martinice, Měchnov, Miličín, Mnichovice, Načeradec, Nesvačily, Netvořice, Neustupov, Neveklov, Odlochovice, Okrouhlice, Olbramovice, Oldřichovec, Ouběnice, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Pravonín, Psáře, Pyšely, Radošovice, Ratměřice, Sázava, Snět, Soběhrdy, Soutice, Střezimíř, Šlapánov, Tehov, Teplýšovice, Tožice, Trhový Štěpánov, Třebešice, Týnec nad Sázavou, Václavice, Veliš, Vlašim, Vojkov, Votice, Vranov, Vrchotovy Janovice, Všebořice, Vysoký Újezd, Zdebuzeves, Zdislavice

Arnoštovice


kostel sv. Šimona a Judy

Hodnotná stavba raně gotického kostela ze 3. čtvrtiny 13. století. Roku 1732 přistavěna věž, roku 1892 kostel pseudoslohově přestavěn.Bedřichovice


kostel sv. Vavřince

Původně pozdně románský kostel s raně gotickým kněžištěm a s věží s dřevěným bedněním. Opraven roku 1946.Bělice


kostel sv. Maří Magdalény

Gotický kostel z 1. pol. 14. století, zbarokizovaný v 18. stol. V kněžišti a přízemí věže lomená okna, na severní straně původní gotický portálek.Benešov


kostel sv. Anny

Kostel s bývalou piaristickou kolejí dali v letech 1705-15 vystavět hrabě Karel Přehořovský z Kvasejovic a hrabě Jan Josef z Vrtby podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho. Roku 1708 byl zaklenut a v roce 1710 vysvěcen. Je postaven na půdorysu kříže, zevně obdélný s vyhloubenými nárožími vstupního průčelí, jemuž předloženo schodiště. Vnitřní prostor ve střední části sklenut plackou, v bočních ramenech valeně, v presbytáři valeně se stýkajícími se lunetami. Hlavní oltář z let 1761-63 od L. Widmana. V interiéru dále pozdně gotická socha Madony ze 16. století.kostel sv. Mikuláše

Původně raně gotický bazilikální trojlodní kostel z let 1260-80 s patrnými vlivy cisterciáckých stavebních hutí, zejména jižní portál. Stavba byla několikrát přestavována a upravována, především po požárech v letech 1294, 1420 a 1648. Jižní portál kryje renesanční předsíň, polygonální presbytář vznikl nejspíše ve 40. letech 14. století. Klenba hlavní lodi je raně barokní, imitovaná valená s lunetami, boční lodi jsou plochostropé. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou. Hlavní oltář je barokní, rámový, z roku 1696. K významným památkám interiéru patří pozdně gotická desková malba z doby kolem roku 1500, dále barokní plastiky z dílny Matyáše Bernarda Brauna a cyklus obrazů ze života sv. Klementa ze 60. let 18. století od Ignáce Raaba.zřícenina presbytáře minoritského kostela

Zachován zbytek pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a zbytek kružeb. Klášter byl založen roku 1247 staroboleslavským proboštem Tobiášem z Benešova, obnoven po požáru v roce 1294. Koncem 14. století bylo započato se stavbou nového kamenného chrámu ve stylu vrcholné gotiky. Klášter byl vypálen 19. května 1420 husity, přesto se zde ještě v roce 1451 a 1473 konaly zemské sněmy. Po dalším vypálení švédy v roce 1648 nebyl již obnoven. V roce 1941 byly při archeologickém výzkumu severně od stávajícího presbytáře odkryty základy původního kostela ze 13. století, sakristie a vedle ní schody, západně od nich pak nejspíše kapitulní síň.modlitebna Českobratrské církve evangelické

Bývalá synagoga z poloviny 19. století přeměněna na modlitebnu českobratrské církve evangelické. Modlitebna se nachází v 1. patře budovy, její současná úprava z roku 2007 pochází vč. mobiliáře od arch. Víta Cimbury.Sbor Znovuzrození

Budova modlitebny Církve československé husitské postavena v letech 1984-92 podle projektu arch. Petra Kováře. Slavnostní otevření se konalo 6. června 1992.Borovsko


kostel sv. Petra a Pavla

Raně barokní kostel z doby kolem roku 1700. Je to jednolodní stavba s čtvercovým presbytářem a sakristií, s tabulovými štíty na východním a západním průčelí. Vedle kostela novorománsky upravená zvonice.Bystřice


kostel sv. Šimona a Judy

Původně gotický kostel ze 14. století roku 1645 vyhořel. Roku 1666 přistavěna loď a roku 1899 kostel důkladně opraven.Čerčany

kostel Církve československé husitské

U budovy sboru kamenný oválný stůl, údajně z doby husitské.Červený Újezd


kostel sv. Matouše

Hodnotný gotický kostel ze 13. století, věž připojena v letech 1833-38. Opraven roku 1952, kdy byl do věže prolomen západní portál, jižní gotický portál je zazděn. V presbytáři původní lomená okna.Divišov


kostel sv. Bartoloměje

Původně gotický kostel, zmiňovaný roku 1350, v roce 1742 vyhořel, požárem byly zničeny i kostelní zvony. V letech 1744-46 byl kostel přestavěn v barokním slohu a byl ulit nový zvon nazvaný Bartoloměj. Věž pochází z roku 1795. V kostele se nachází hrobka, která sloužila jako rodinná hrobka Šternberků.synagoga

Synagoga postavena pravděpodobně na počátku 19. století, roku 1856 byla zásadně přestavěna v klasicistním slohu. Roku 1957 byla přestavěna na kadeřnictví, od roku 1995 je v majetku Židovské obce v Praze.Domašín


kostel sv. Jakuba

Původně gotický kostel ze 14. století byl roku 1582 rozšířen a přistavěna věž.Hodětice


kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel z konce 13. století s pozdně gotickou sakristií a přístavkem z 18. století. Původně spojen se středověkou tvrzí, ze které zbyla hranolová věž, změněná na zvonici.Hrádek


kostel sv. Matouše

Barokní kostel z konce 17. století postaven na místě původního, zničeného za husitských válek. Významné mariánské poutní místo, známé milostnou soškou Panny Marie, kterou sem daroval první český arcibiskup Arnošt z Pardubic.V roce 1971 byla provedena velká rekonstrukce kostela, další opravy v letech 2005-08.Hradiště


kostel Nejsvětější TrojiceChocerady

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel, přestavěný renesančně v polovině 16. století a potom zbarokizovaný koncem 17. století, kdy byla přistavěna loď s kaplemi po obou stranách a věž. V interiéru barokní oltář z doby kolem roku 1715.Chotýšany


kostel sv. Havla

Původně raně gotický kostel, v letech 1841-43 a roku 1897 upravovaný. Loď a kněžiště sklenuty čtyřmi poli křížové klenby. V kryptě kostela pod náhrobkem s erbem pohřben Jan Jeník z Bratřic.Chrást nad Sázavou

kostel sv. Kateřiny

Gotický kostel z 1. poloviny 14. století, upravený roku 1684 a přestavěný v letech 1888-89, kdy byla zvýšena loď a postavena věž. Hranolová věž má na jižní straně gotický portálek.Chvojen


kostel sv. Jakuba

Gotický kostel z doby kolem poloviny 13. století je jediným pozůstatkem někdejší vsi. Nad portálem reliéf Korunování Panny Marie z konce 15. století. Hodnotné vybavení interiéru dovezeno Františkem Ferdinandem d´Este.Chvojínek

kostel sv. Václava

Raně gotický kostelík z konce 13. století, vnější úprava je novorománská. Okno z roku 1954 s abstraktními ornamenty.Jankov


kostel Narození sv. Jana Křtitele

Hodnotný románský kostel z 1. poloviny 12. století, koncem 13. století byl prodloužen k východu a ke konci 17. století byla přistavěna sakristie a oratoř. Roku 1819 nastaveno patro věže. Uvnitř je vzácný rokokový hlavní oltář s pozdně gotickým sousoším.Jemniště


Hrobní kaple

Novogotická kaple v podobě z roku 1860 s obdélníkovou předsíní a sanktusníkem nad průčelím.Kamberk


kostel sv. Martina

Barokní kostel z roku 1720.Keblov


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický kostel ze začátku 14. století byl obnoven po požáru roku 1895. Je to jednolodní obdélná stavba se západní hranolovou věží a pětiboce ukončeným presbytářem, který má v oknech původní kružby. Na severní straně gotický portál. Loď plochostropá, presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou, sakristie valeně. Vnitřní zařízení pseudogotické, cínová křtitelnice z roku 1682.Kondrac


kostel sv. Bartoloměje

Vzácná stavba románského kostela z doby po roce 1200, s presbytářem a sakristií z doby kolem roku 1380. Z doby výstavby dochována loď a západní průčelí se dvěma válcovými věžemi, prolamovanými dvěma řadami dvojných oken. Kostel upraven roku 1735, kdy byla provedena oprava střechy, byl vybourán čelní vchod, zvětšena okna a zhotovena barokní kruchta. Později byla vybudována dřevěná věž pro velký zvon mezi zděnými věžemi. V roce 1918 udeřil blesk do této dřevěné věže a kostel vyhořel. Po opravě již nebyla dřevěná věž postavena. Další opravy se prováděly v letech 1972-83. Na tribuně a stěnách lodi jsou zbytky románských nástěnných maleb z legendy o neznámém světci. V sakristii je starobylá osmiboká kamenná křtitelnice, v presbytáři je cínová křtitelnice ze 16. století.Kozmice


kostel sv. Jakuba Většího

Původně gotický kostel ze 14. století se zachovaným kněžištěm a okny s kružbami, barokně přestavěný.Křečovice

kostel sv. Lukáše

Barokní kostel z 1. pol. 18. stol. Do jižní části lodi vsazena plastika „slunečního boha„, snad keltského původu. V interiéru novorenesanční oltář a kazatelna od A. Suchardy.Ledce

kostel sv. Bartoloměje

Raně gotický kostel z 2. poloviny 13. století, upravovaný roku 1736 a znovu roku 1902. Na jižní straně stavby hrotitý profilovaný portál.Libouň


kostel sv. Václava

Velmi hodnotná stavba kostela, kterou tvoří románská rotunda z poloviny 13. století s apsidou a hranolovitou věží, renovovaná v letech 1907-08. Do patra věže vede z jihu kamenné schodiště. V interiéru z části odkryté původní fresky.Louňovice pod Blaníkem


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel byl kolem roku 1670 zcela zbarokizován. 16. října 1679 byl v tomto kostele pokřtěn Jan Lukáš Dismas Zelenka, hudební skladatel. V kryptě kostela je pohřben jeho otec Jiří Zelenka Bavorovský.Lštění

kostel sv. Klimenta

Původně románský kostel na Hradišti, naposledy barokně přestavěný roku 1730. Při opravě roku 1974 odkryt gotický portál.Maršovice


kostel Zvěstování Panny Marie

Pozdně barokní kostel z let 1774-75 s bohatě členěnými vnějšími zdmi.Martinice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Raně gotický kostel z 1. poloviny 13. století přestavěn koncem 16. století.Měchnov


kostel sv. Martina

Původně románský kostel z poloviny 13. století, v 18. století přestavěný barokně. Z věže, na níž jsou v současné době umístěny dva zvony, vede do lodi gotický portál.Miličín


kostel Narození Panny Marie

Gotický kostel z let 1380-84 z nadace pánů z Rožmberka. Byl dvoulodní, po požáru roku 1644 upraven na jednolodní. V polovině 17. století přestavován, v polovině 18. století zbarokizován. Interiér lodi, dříve zaklenutý gotickou klenbou, nyní plochostropý s nástropní freskou od F. A. Müllera z roku 1754, na stěnách fresky od J. V. Spitzera. V chóru se dochovala gotická klenba. Zařízení s hlavním oltářem je z dílny M. I. Morávka z roku 1758. V presbytáři dva obrazy Petra Brandla.Mnichovice


kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel z 1. poloviny 14. století byl upraven roku 1806. Je to jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem, s obdélníkovou sakristií na severní straně, s předsíňkou na jižní straně a s přistavěnou vysokou štenýřovou dřevěnou zvonicí se zvonovým patrem vysazeným na krakorcích.Načeradec


kostel sv. Petra a Pavla

Zajímavá a hodnotná stavba původně románského kostela z doby kolem poloviny 12. století. První písemná zmínka pochází z roku 1184. Původní kostel byl zasvěcen sv. Václavu a Vojtěchu. Po požáru roku 1278 byla stará loď pokryta novým stropem a byl přistavěn nový gotický presbytář a pětibokým, šestipaprskovým závěrem s bohatě profilovanou žebrovou klenbou o třech polích a čtyřmi úzkými lomenými gotickými okny. Přestavěný kostel byl zasvěcen sv. Petru. Sakristie byla přistavěna roku 1358, věž zvýšena roku 1898 při celkové opravě kostela. Hlavní oltář je barokní z 1. poloviny 18. století, cínová křtitelnice z roku 1585.Nesvačily


kostel Nalezení sv. Kříže

Původně románský kostel z 12. století, rozšířený raně goticky, s kněžištěm přestavěným roku 1700. Severní stěna lodi má původní románské zdivo a půlkruhové okénko. Na jihu zazděn raně gotický portál. V interiéru dřevěné gotické sochy Piety a Madony z 15. století.kostel Církve československé husitské

Kostel je moderní obdélníková stavba s věží.Netvořice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel z let 1747-53, roku 1825 po požáru obnoven.kostel Církve československé husitské

Sbor Spasitele - kostel s věží z roku 1937.Neustupov


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský kostel z 2. poloviny 12. století. Hlavní portál lodi je raně gotický, loď renesanční. Kostel byl několikrát upravován, v roce 1827 byly pořízeny varhany, v roce 1849 byly provedena oprava hlavního oltáře, opravena střecha a dlažba chrámu. V kostele jsou náhrobní kameny rodu Vidláků ze Slavkova a Kaplířů ze Sulevic. Románská věž byla v 18. století upravena do barokní podoby s cibulovou bání, v roce 1922 jí byla vrácena její románská podoba. Ve věži visely dva zvony ze 16. století, které byly v roce 1916 zrekvírovány a později nahrazeny novými, zvanými Václav a Kateřina.Neveklov


kostel sv. Havla

Původně gotický kostel zbarokizovaný v 2. polovině 17. století.kostel Církve československé husitské

Kostel je novodobá jednolodní stavba s věží z roku 1934 s barevnými okny z roku 1935.Odlochovice


kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaple z roku 1737. Zřejmě roku 1737 byly do kaple uloženy z Říma objednané ostatky sv. Gaudencia (česky Radima), mladšího nevlastního bratra sv. Vojtěcha. Dodnes jsou uloženy ve skleněné rakvi pod pravým bočním oltářem. Sluneční hodiny na jižní straně kaple vznikly kolem roku 1830.Okrouhlice


kostel sv. Vavřince

Původně gotický kostel s trojboce uzavřeným kněžištěm, zbarokizovaný kolem roku 1740.Olbramovice


kostel Všech svatých

Původně románský kostel z 12. století, z něhož se zachovala hranolová věž s dvěma řadami románských okének a loď. K lodi připojena roku 1866 novorománská apsida.Oldřichovec


kostel sv. Havla

Na hřbitově osamocená stavba románsko-gotického kostela ze 13. století s přístavbou presbytáře z počátku 14. století. Kostel upraven v roce 1897, dnešní stav z doby renovace v roce 1922.Ouběnice


kostel sv. Markéty

Původně románský kostel z 2. poloviny 12. století, přestavěný kolem roku 1300 a zbarokizovaný v roce 1759. Památce rodičů a prarodičů za pomoci místních farníků ho obnovili roku 1996 Cyril Bartoň a Jiří Bartoň z Dobenína.Popovice


kostel sv. Jakuba

Původně gotický kostel, připomínaný již roku 1358, zbarokizovaný roku 1761. Trojboký presbytář má křížovou žebrovou klenbu. Žebra mají v průřezu tvar otupeného, na stranách vyhloubeného klínu. Nad sakristií byla přistavěna roku 1858 oratoř s věží.Poříčí nad Sázavou


kostel sv. Petra a Pavla

Románský kostel z doby kolem poloviny 12. století, obnovený roku 1677. Zachována půlkruhová apsida a věž se zdvojenými románskými okénky. V apsidě i lodi původní malby.kostel sv. Havla

Kostel je románský z 2. čtvrtiny 13. století, zbarokizovaný po roce 1620 a upravovaný roku 1745, kdy byla severní věž snížena do výše lodi a dřevěný vršek jižní věže nahrazen kamenným. Stěny lodi, sklenuté i s kněžištěm křížovou klenbou, členěny a na její jižní straně zachován částečně zazděný odstupňovaný románský portál. Pod kněžištěm krypta zaklenutá křížovou klenbou na čtyřech románských sloupcích s hlavicemi, z níž vedou v síle zdi dvě schodiště přímo do zvýšeného kněžiště. Hlavní oltář s postranními arkádami z roku 1745.Postupice


kostel sv. Martina

Původně gotický kostel ze 14. století, zbarokizovaný roku 1718. Hranolová věž je z roku 1864.Pravonín


kostel sv. Jana Křtitele

Kostel je původně románská rotunda z doby kolem roku 1200 s hranolovitou věží s dřevěným patrem, barokně upravenou v 18. století.Psáře


kostel Nejsvětější Trojice

Původně gotický kostel, snad z roku 1350, přestavěný v letech 1863-64. Je jednolodní, obdélný s trojboce uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně. Strop lodi a kruchta je nesena na dvou sloupech, vítězný oblouk je půlkruhový, sakristie má valený strop s lunetami. Hlavní oltář je barokní s obrazem Nejsvětější Trojice od J. Hellicha z roku 1863, kazatelna je barokní pololidová práce. Novogotická zvonice z roku 1863 s mohutnými přístavky a dřevěnou věžičkou na šindelové střeše byla včleněna do zdi, obklopující hřbitov kolem kostela.Pyšely


kostel Povýšení sv. Kříže

Původně románský kostel asi z 11. století, zbarokizovaný v letech 1781-83. Na jižní straně lodi zazděný portál s lomeným obloukem.kaple Loreta

Barokní kaple z roku 1699, skromná napodobenina Svaté chýše v italském Loretu u Ancony.Radošovice


kostel sv. Víta

Gotický kostel ze 14. století se zbarokizovanou lodí z roku 1727. Roku 1892 loď prodloužena a přistavěna věž. Kostel je jednolodní stavba s křížově klenutým presbytářem a s přilehlou sakristií s gotickým portálem. V lodi znakové náhrobníky z let 1593 a 1504.Ratměřice


kostel sv. Havla

Vzácná stavba původně románského kostela z 1. čtvrtiny 13. století, ve 2. polovině 14. století byl připojen presbytář a roku 1865 přistavěna sakristie a proti ní oratoř, čímž dostal kostel půdorys kříže. Na jižní straně gotický portál. Věž má portál novogotický. Před kostelem rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století.Sázava


kostel sv. Prokopa

Kostel má dvě části. První je nedostavěné otevřené stejnolodí z 3. čtvrtiny 14. a počátku 15. století, tvořené jižní okenní stěnou s pěti hrotitými okny a s ní souběžnou řadou hrotitých arkád na pilířích z červeného pískovce. Obě části spojuje dvoupatrová věž z červených kvádrů s portálem a hrotitými okny z doby kolem roku 1380. Druhou část tvoří gotický chór původní stavby s kryptou z roku 1315, zbarokizovaný v letech 1663-87 (čelní průčelí, klenba a severní loď). V interiéru rokokový oltář se sochami sv. Václava a sv. Vojtěcha od V. Prachnera. Krypta s kupolovitou klenbou a pěti střílnovými okénky je zbytkem původní románské stavby z 11. století. Roku 1953 byla opravena.kostel sv. Martina

Původně gotický kostel ze 14. století, po požáru barokně přestavěný v letech 1856-57. Z gotického období zachováno polygonální kněžiště a hranolová věž s původními okny.kostel Církve československé husitské

Sbor opata Prokopa.Snět


kostel sv. Petra a Pavla

Kostel prvně zmiňován roku 1350, dnešní stavba je pozdně barokní z roku 1778. Kostel měl původně tři velké zvony a umíráček. Do dnešních dnů se dochoval pouze jeden, z roku 1473, ulitý kutnohorským zvonařem Ondřejem Ptáčkem.Soběhrdy


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novorománský kostel z roku 1907. Loď kostela má plochý strop. V roce 2002 byla provedena oprava fasády.kostel Českobratrské církve evangelické

Původní modlitebna se začala stavět 1. května 1786 a vysvěcena byla 3. listopadu 1787. Tato dřevěná stavba byla roku 1832 nahrazena kamennou. Dnešní novobarokní evangelický kostel s apsidou a věží byl od roku 1905 obnovován. V létě 1909 byla přistavěna věž a 1. listopadu téhož roku byl kostel vysvěcen. Od roku 1910 byly ve věži kostela umístěny tři zvony – Hus, Žižka a Chelčický. Jeden z nich byl však za první světové války zabaven pro vojenské účely.

kostel

Soutice


kostel sv. Jakuba

Kostel byl původně asi románsko-gotický. Roku 1864 byl znovu postaven. Je to jednolodní stavba s gotickým polygonálně uzavřeným presbytářem opatřeným opěráky, sakristií a v jádru románskou věží.Střezimíř


kostel sv. Havla

Gotický kostel z roku 1380 s dochovaným triumfálním obloukem a presbytářem a třemi gotickými okny. Loď byla přistavěna později, též věž z roku 1853 byla přestavěna a zvýšena. Ve věži byly čtyři zvony z let 1502, 1590, 1815 a 1868 (pátý z roku 1751 byl v roce 1847 ukraden). Všechny zvony, kromě nejmenšího z roku 1815, byly za první světové války zrekvírovány. Místo nich byly roku 1929 pořízeny nové zvony – Havel (218 kg), Václav (143 kg) a Jan (90 kg). Hlavní oltář je z poloviny nebo konce 18. století, dva postranní oltáře z let 1707 a 1709, cínová křtitelnice z roku 1704. Pod dlažbou v kostele je několik hrobů pánů střezimířských.Šlapánov


kostel sv. Petra a Pavla

Hodnotná stavba pozdně románského kostela z doby před rokem 1258. Věž byla přestavěna roku 1873 a celý kostel obnoven po roce 1889. V letech 1960 a 1962 byly odkryty vzácné středověké nástěnné malby. V roce 2001 byla restaurována vnitřní část kostela a v roce 2003 byla ukončena oprava vnější části.Tehov


kostel sv. Prokopa

Původně raně gotický kostel z 13. století, přestavěný pozdně barokně roku 1771.Teplýšovice


kostel sv. Havla

Kostel má podobu z roku 1756.Tožice


kostel sv. Martina

Původně románský kostel z počátku 13. století, v 16. a 18. století upravovaný. V interiéru náhrobníky Trmalů z Tožic, jejichž rod zvěčnil Jaroslav Vrchlický ve své básni.Trhový Štěpánov


kostel sv. Bartoloměje

Gotický kostel byl roku 1859 novogoticky upraven. Je to hodnotná jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem. Na severní straně jsou umístěny sakristie a věž, na jižní straně je mariánská kaple. Gotické nástěnné malby pocházejí z 2. poloviny 14. století.Třebešice


kostel Všech svatých

Původně pozdně románský kostel z doby kolem poloviny 13. století, přestavěný roku 1769 a prodloužený roku 1829. Je to obdélníková stavba s apsidou, nad niž byla později postavena věž se sakristií a vstupní předsíní.Týnec nad Sázavou


kostel sv. Šimona a Judy

Původně gotická stavba kostela ze 14. století.rotunda sv. Václava

Románská rotunda z 11. století sloužila původně jako farní kostel. Má loď půdorysu téměř pravidelného kruhu s chybějícím východním segmentem v místě, kde navazuje podkovovitá apsida. Vnitřní světlá výška lodi je 980 cm. Kolem roku 1200 byla k severní straně rotundy přistavěna hranolová věž hradu. Dnes rotunda s věží patří náboženské obci církve československé husitské.Václavice


kostel sv. Václava

Původně raně gotický kostel, přestavěný roku 1352. Z původní stavby zachována pouze věž ze 13. století.Veliš


kostel sv. Josefa

Původně gotický kostel zbarokizovaný roku 1772.Vlašim


kostel sv. Jiljí

Gotický kostel z let 1522-23 s věží zvýšenou v letech 1830-31. Je to jednolodní stavba s opěráky, polygonálně ukončeným kněžištěm a pozdně barokním přístavkem oratoře. V klenbě presbytáře svorník se znakem Trčků z Lípy. Na hlavním oltáři obraz svatého Jiljí, poustevník od J.V. Myslivečka z r. 1886. U bočních stěn lodi cenné barokní sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha od řezbáře J. A. Quittainera (1709-1765). Nad nimi na zdi fresky sv. Jiří a sv. Václav od L. Nováka z počátku 20. stol. Cínová křtitelnice z doby založení kostela.kostel Církve československé husitské

Kostel s věží a balkonem vystavěn v letech 1924-26 za účasti zakladatele a prvního patriarchy církve Dr. Karla Farského, který byl stavbě osobně přítomen a návrh stavby zlepšil. Husitský zvonek na věži pochází z r. 1437 a spolu s nedalekým kostelíkem u Kladrub připomíná někdejší slávu tohoto kraje.Vojkov


kostel sv. Jakuba

Kostel je velmi hodnotná stavba z doby kolem roku 1200, upravená v polovině 14. století, koncem 16. století přistavěna mohutná věž. Uvnitř vzácná renesanční křtitelnice od Brikcího z Cimperka z roku 1581.Votice


kostel sv. Václava

Původně gotický kostel ze začátku 14. století s kaplí sv. Jana Nepomuckého přestavěn roku 1731, sakristie z roku 1755. Uvnitř sochy sv. Víta a Josefa od M. J. Brokoffa z let 1707-16.kostel sv. Františka

Barokní klášterní kostel z roku 1629, v letech 1766-71 spolu s klášterem přestavěn. Polygonální kaple z roku 1700 na severní straně lodi. Pod dlažbou kostela rodová hrobka Vrtbů a hrobka františkánů.kostel Církve československé husitské

Husův sbor byl postaven roku 1925 podle projektu architekta Tomáše Šaška. Plastická výzdoba interiéru pochází od slavného českého sochaře Františka Bílka.Boží hrob

Přesná kopie Božího hrobu z Jeruzaléma vystavěna v letech 1685-88 podle nákresu františkánů Inocence Marysky a Elevanta Wienera z Votic, kteří navštívili svaté město v polovině 17. století. Hrob dala vystavět Marie Františka z Vrtby, hraběnka z rodu zakladatelů kláštera. Hrob opravený roku 1852 a v letech 1968-69.Vranov

kostel sv. Václava

Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století, jehož sakristie je snad pozůstatkem staršího románského kostelíka z 10. století. Roku 1905 upraven novobarokně.Vrchotovy Janovice


kostel sv. Martina

Původně románský kostel z let 1170-80, přestavěný na počátku 14. století. Z románské stavby dochována jen věž a jihozápadní nároží. V interiéru oltář z 2. čtvrtiny 18. století se sochami sv. Ludmily a blahoslaveného Hroznaty.Všebořice


kostel sv. Jiljí

Hodnotná stavba raně gotického kostela z konce 13. století, zbarokizovaná v 17. století. Je to jednolodní stavba s čtvercovým presbytářem a sakristií. Na severní straně lodi původní gotický portál. U kostela dřevěná zvonice.Vysoký Újezd

kostel Narození Panny Marie

Gotický kostel vysvěcený biskupem Janem z Dražic, roku 1769 zbarokizovaný. Je to jednolodní stavba s barokní sakristií a barokním portálem na západní straně věže. Kněžiště s okny, ukončenými zevně půlkruhově a zevnitř lomené, je sklenuto původní žebrovou klenbou o dvou polích.Zdebuzeves


kostel sv. Anny

Kostel z roku 1836, postavený na místě původního gotického kostela, připomínaného roku 1352 a zasvěceného sv. Šimonu a Judovi.Zdislavice


kostel sv. Petra a Pavla

Barokní kostel z roku 1701, postaven na místě původního kostela z roku 1645, který roku 1699 vyhořel. Kostel nově sklenut roku 1839, věž zvýšena roku 1898. Presbytář je čtvercový s plackovou klenbou. Loď je rozdělena na tři díly a je sklenutá. V zadní části je kůr, který má dva pilíře s klenutím. V interiéru pseudorenesanční oltář z roku 1845 se sochou Ježíše Krista, po stranách jsou sochy sv. Petra a Pavla. Varhany jsou z roku 1914 od firmy Skopek v Táboře.