město Brno


Seznam městských částí:
Brno - střed, Brno - jih, Brno - sever, Brno - Bosonohy, Brno - Bystrc, Brno - Černovice, Brno - Kohoutovice, Brno - Komín, Brno - Královo Pole, Brno - Líšeň, Brno - Maloměřice a Obřany, Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Brno - Slatina, Brno - Starý Lískovec, Brno - Tuřany, Brno - Žabovřesky, Brno - Žebětín, Brno - Židenice

Brno - střed


katedrála sv. Petra a Pavla

26.9.2004 3.7.2005 27.6.2004 26.9.2004 3.7.2005 27.6.2009

Na místě, kde stával nejstarší knížecí hrad, byla v poslední čtvrtině 12. století vybudována bazilika, která byla ve tvarech burgundské rané gotiky počátkem 14. století přebudována na síňové trojlodí. Po dalších úpravách v 15. a 16. století došlo podle plánů Mořice Grimma v letech 1743-48 k barokní přestavbě. Dnešní vzhled dala chrámu novogotická přestavba v letech 1904-11, při níž byly postaveny také obě charakteristické věže.kostel sv. Augustina

26.9.2004

Původní zvony – sv. Augustina (2380 kg), Pany Marie (1266 kg) a sv. Moniky (644 kg) z roku 1935 se nedochovaly. Dnes je ve věži kostela z původních jen sv. Josef (476 kg) a v roce 1989 nově pořízený - Panny Marie (850 kg).kostel sv. Jakuba

24.6.2006 26.9.2004 26.9.2004 3.7.2005 26.9.2004 27.6.2009

Pozdně gotický kostel budován od 2. poloviny 15. století do roku 1592, kdy byla postavena věž v západním průčelí, nejvyšší v Brně, vysoká 92 m. Presbytář s ochozem z let 1456-73, sakristie a hlavní oltář novogotické. V interiéru dřevěný krucifix z konce 13. století, kamenné reliéfy Ukřižování a Oplakávání a kazatelna ze 16. století. Ostatní vybavení většinou barokní a rokokové.Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského

26.9.2004 27.6.2004 26.9.2004

Novogotický kostel postavený z režných cihel (tzv. Červený kostel) v letech 1863-65. Chrám českobratrské církve evangelické.kostel sv. Janů

26.9.2004

Původně gotický kostel z roku 1257, barokní přestavba z let 1729-33 podle M. Grimma. Fresky na klenbě chrámové lodi od J. J. Etgense.kostel sv. Josefa

26.9.2004

Raně barokní kostel ze 17. století podle P. Weinbergera.kostel sv. Leopolda

3.7.2005 3.7.2005

Barokní kostel z let 1747-50 od M. Grimma, pravděpodobná účast jeho syna F. A. Grimma.kostel sv. Maří Magdalény

26.9.2004

Raně barokní kostel ze 17. století od O. Erny.kostel sv. Michala

3.7.2005 3.7.2005 3.7.2005

Raně barokní kostel z let 1655-79 od J. K. Erny.kostel Nalezení sv. Kříže

27.6.2004 25.6.2006

Raně barokní kostel postaven podle plánů Ondřeje Erny v letech 1648-51. Jde o stavbu obdélného půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Po polovině 18. století byly k levé straně kostela přistavěny dvě kaple ( sv. Františka a sv. Fidela) a upraven hlavní portál a schodiště s terasou, na které jsou umístěny sochy světců kapucínského řádu. Hlavní oltářní obraz Nalezení sv. Kříže byl namalován v roce 1655 nizozemským malířem Joachimem Sandrartem, obrazy na postranních oltářích s pozdně barokními sochami jsou dílem brněnského malíře Josefa Rottra. Pod kostelem je krypta s pozůstatky mnichů i světských osob.kostel Nanebevzetí Panny Marie

27.6.2004 26.9.2004

Klášter cisterciaček s kostelem založen v roce 1323 královnou Eliškou Rejčkou. Gotická stavba z cihelného zdiva. Dnešní vzhled je dán především úpravami po roce 1783, kdy se sem přestěhovali v rámci josefínských reforem augustiniáni od sv. Tomáše.kostel Nanebevzetí Panny Marie

26.9.2004 27.6.2009

Bývalý jezuitský kostel z přelomu 16. a 17. století, jedna z prvních barokních staveb v Brně.kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

24.6.2006 24.6.2006

Secesní kostel podle F. Holíka z roku 1914.kostel sv. Rodiny

23.9.2006 23.9.2006kostel sv. Tomáše

3.7.2005 27.6.2004 23.6.2007

Původně gotická stavba ze 14. století, přestavěna v barokním stylu v letech 1662-68 J. K. Ernou. V kostele kamenná Pieta z roku 1385 od Petra Parléře.kostel sv. Václava

3.7.2005 26.9.2004

Kostel postaven v letech 1928-29 (arch. P. Levickij). Chrám pravoslavné církve.Betlémský kostel Českobratrské církve evangelické

27.6.2004kostel Církve československé husitské

26.9.2004

První moderní funkcionalistická sakrální stavba v Evropě z let 1927-29. Budova postavena podle vítězného návrhu arch. Jana Víška z Brna se společenským sálem v přízemí a modlitebnou v patře.mešita

27.6.2009 27.6.2009 27.6.2009

Stavba mešity začala v červenci 1997 a byla dokončena a slavnostně otevřena 2. července 1998.

mešita Brno

Brno - jih


kostel sv. Jiljí

23.9.2006 24.6.2006 24.6.2006

v části Komárov

Jádro kostela románské z konce 12. století, následoval složitý stavební vývoj do roku 1872. Zachován románský portál z konce 12. století a hlavice sdružených oken z 60. až 70. let 13. století. V interiéru pozdně gotická dřevořezba P. Marie z doby kolem roku 1500.kostel sv. Klementa Marii Hofbauera

24.6.2006 24.6.2006 24.6.2007

v části Horní Heršpice

Novobarokní kostel z let 1911-12 od F. Hracha.kostel sv. Markéty

24.6.2006 24.6.2006

v části PřízřeniceBrno - sever


kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

25.6.2006 24.6.2006

v části Husovice

První z novodobých kostelů v Brně, má pět věží, stylový secesní interiér od K. H. Kepky z let 1906-10.kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

25.6.2006 25.6.2006 25.6.2006

v části Soběšice

Kostel spolu s klášterem vystavěn v letech 1996-97. 1.listopadu 1997 slavnostní bohoslužbou s posvěcením kostela a kláštera brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem zahájily Sestry klaristky kontemplativní život podle řehole Svaté Kláry z Assisi. Klášter je zasvěcen Matce Boží a nese titul „Maria Immaculata“.Brno - Bosonohy


kaple

25.6.2006 25.6.2006Brno - Bystrc


kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty

3.7.2005

První kostel v Bystrci byl postaven pravděpodobně ve 13. století. Původní kostel byl rozšířen v roce 1843, věž dostavěna roku 1863. Roku 1897 proběhla poslední přestavba a kostel byl znovu vysvěcen. Kostelní zvony z let 1592 a 1700 byly za první světové války zkonfiskovány. Po válce byly znovu ulity a roku 1923 byly pořízeny nové varhany. Koncem 20. století byla provedena oprava varhan, věžních hodin a fasády. V roce 2000 byla pořízena nová měděná krytina střechy věže. Úprava presbytáře byla provedena roku 1967 podle návrhu akademického malíře Ludvíka Kolka, který vytvořil roku 1960 fresku na stropě presbytáře.kaple Matky Boží

23.9.2006 23.9.2006 23.9.2006

v části Veveří

Původně pozdně románská poutní kaple z konce 12. století, postupně rozšiřována v pozdní gotice. Interiér převážně barokní ze 17. století. Gotický deskový obraz Madony s dítětem z doby po roce 1345 je připisován Mistru vyšebrodského cyklu a je uložen v Národní galerii v Praze (v kapli kopie).Brno - Černovice


modlitebna Církve československé husitské

25.6.2006Brno - Kohoutovice


kaple sv. Rodiny

23.9.2006Brno - Komín


kostel sv. Vavřince

3.7.2005

Secesně modernistický kostel z let 1912-13, vestavěný mezi věž a presbytář původního gotického kostela, založeného roku 1323 Eliškou Rejčkou.Brno - Královo Pole


kostel Nejsvětější Trojice

24.6.2006 24.6.2006

Původně gotický kostel založen roku 1375. Barokně upraven v letech 1760-65 podle návrhu O. Schweigela.Husův sbor Církve československé husitské

25.6.2006 25.6.2006Brno - Líšeň


kostel sv. Jiljí

24.6.2006 24.6.2006 24.6.2006 24.6.2006

Farní kostel středověkého původu, renesančně přestavěn počátkem 17. století a barokně upravován roku 1718 a později. V interiéru renesanční křtitelnice, křížová cesta od J. Axmana.Brno - Maloměřice a Obřany


kostel sv. Václava

24.6.2006 24.6.2006

v části Obřany

Původně románský kostel asi z počátku 13. století, zmiňován roku 1368, přestavěn v 2. polovině 17. století, klenby z roku 1713, úpravy z roku 1780. Hlavní oltář se sochařskou výzdobou z dílny O. Schweigla z roku 1805 a s obrazem od F. Wernera z roku 1808.Brno - Řečkovice a Morká Hora


v části Řečkovice

kostel sv. Vavřince

25.6.2006 25.6.2006 25.6.2006

Původně gotický kostel, zbarokizovaný v letech 1716-18 a upravovaný v letech 1850 a 1900.kostel Církve československé husitské

25.6.2006 25.6.2006

Stavěn svépomocí v padesátých letech 20. století.Brno - Slatina


kostel sv. Kříže

25.6.2006 24.6.2006 24.6.2006Brno - Starý Lískovec


kostel sv. Jana Nepomuckého

24.6.2006 24.6.2006

Kostel z let 1923-25 podle návrhu V. Fischera. Kazetový strop a oltářní obraz od Jano Köhlera.Brno - Tuřany


kostel Zvěstování Panny Marie

24.6.2006 24.6.2006

Původní kaple sv. Anny z let 1693-98 od J. K. Erny byla v letech 1804-06 podstatně rozšířena podle projektu K. V. Jacobiho na poutní kostel Zvěstování Panny Marie. V letech 1888-90 kostel opatřen novobarokním dvojvěžím. Průčelí raně barokní, na něm sochy sv. Šebestiána a Václava z počátku 18. století. Roku 1898 zazděné okno vyplněno mozaikou Tuřanské madony. Na hlavním oltáři významná dřevořezba Madony z pův. zbořeného kostela z doby kolem roku 1300. Její stříbrný plášť a trůn jsou z 80. let 17. století od J. J. Wegelina. Obraz sv. Anny Samotřetí na hlavním oltáři od J. J. Heintsche z roku 1708. Křížová cesta od K. Rechlíka z roku 1986.kostel Církve československé husitské

24.6.2006 24.6.2006

Husův sbor s kubistickými prvky z roku 1927 od Jar. Kincla. V něm obraz Světlo pravdy z let 1934-35 od rodáka Rudolfa Kundery.hřbitovní kaple

24.6.2006Brno - Žabovřesky


kostel Panny Marie pomocnice křesťanů

3.7.2005Brno - Žebětín


kostel sv. Bartoloměje

25.6.2006 25.6.2006 25.6.2006Brno - Židenice


kostel sv. Cyrila a Metoděje

24.6.2006 24.6.2006

Kostel z let 1932-35 od K. Madelmayera, pojatý v duchu křesťanské baziliky s předloženou arkádou a samostatnou zvonicí. V něm mimo novodobou výzdobu pozdně gotické dřevořezby Madony, sv. Markéty a Doroty z doby kolem roku 1500.kostel Církve československé husitské

25.6.2006 24.6.2006 24.6.2006

Moderní funkcionalistický Husův sbor lapidárních forem z 30. let 20. století.kostel Českobratrské církve evangelické

25.6.2006 25.6.2006v části Zábrdovice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

24.6.2006 24.6.2006 24.6.2006

Nynější raně barokní farní kostel z let 1661-68 od G. P. Tencally postaven na místě raně gotické baziliky. V letech 1753-55 přistavěna centrální kaple P. Marie Čenstochovské. V 60. letech 18. století interiér upraven do nynější podoby snad podle návrhu F. A. Grimma. V průčelí dvojvěží, v něm niky se sochami sv. Augustina a sv. Norberta z konce 17. století. V podvěží kaple Krista Trpitele a pohřební kaple Waldorfů s náhrobky. V interiéru nástropní fresky Jos. Winterhaldera ml. z roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Augustina a Norberta od O. Schweigla a obrazem Nanebevzetí Panny Marie od F. A. Maulbertsche uprostřed. V boční kapli sv. Anny obraz světice vyučující P. Marii od J. Winterhaldera ml. z roku 1782, na oltáři protější kaple „Vidění sv. Jáchyma“ od téhož. Autorem kazatelny O. Schweigl.bývalý kostel sv. Kunhuty

24.6.2006

Kostel je jediným zbytkem románského areálu. Přestavěn byl v 17. století a roku 1778.synagoga

24.6.2006

v části Juliánov