okres Jeseník

Seznam obcí:
Bernartice, Bílá Voda, Bílý Potok, Černá Voda, Hradec - Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kolnovice, Mikulovice, Písečná, Rokliny, Stará Červená Voda, Supíkovice, Široký Brod, Uhelná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice

Bernartice


kostel sv. Petra a Pavla

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel je významným dokladem slezské středověké architektury (zbytky raně gotických portálů, u vstupu do předsíňky votivní deska z roku 1596). Postranní kaple a sochy z 19. století.Bílá Voda


kostel Navštívení Panny Marie

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Poutní barokní kostel z let 1755-65 postavený podle plánů slezského architekta Felixe Antonína Hammerschnidta na místě staršího kostela, vybudovaného v letech 1602-04. Kostel byl slavnostně vysvěcen 14. září 1777 vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgotschem. Obrazy na hlavním oltáři jsou dílem Ignáce Raaba. Varhany na kůru jsou z konce 19. století od firmy Rieger z Krnova.Bílý Potok


kostel sv. Vavřince

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Původní kostel z roku 1893 zbořen a na jeho místě postaven nový v historizujícím slohu.Černá Voda


kostel Panny Marie

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Klasicistní farní kostel z roku 1787 s ohradní zdí se sochami Evangelisty sv. Jana a Bolestné Panny Marie.Hradec - Nová Ves


kaple sv. Anny

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kaple z roku 1827, obnovená roku 1870 po požáru, který ji zcela zničil.Javorník


kostel Nejsvětější Trojice

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Barokní kostel z let 1715-23, slavnostně vysvěcen roku 1725. Při požáru v roce 1825 shořela střecha a věž, obnoven byl roku 1832. Kostel je 42 metrů dlouhý, 21 metrů vysoký, věž je vysoká 60 metrů. Ve věži je zvon z roku 1832, vážící 1600 kg, ostatní zvony byly za 1. světové války rekvírovány. Na hlavním oltáři je obraz Nejsvětější Trojice malovaný na plátně. V letech 1994-2000 provedena generální oprava kostela.kostel sv. Kříže

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Raně gotický hřbitovní kostel z roku 1260 se dvěma románsko-gotickými portály z 2. poloviny 13. století.Kolnovice


kostel sv. Rocha

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Základní kámen kostela položen roku 1935, v květnu 1938 byl slavnostně vysvěcen.Mikulovice


kostel sv. Mikuláše

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel z roku 1550 přestavěn v roce 1903 v historizujícím stylu. V interiéru feliéfní deska s výjevy Ukřižování a Čtyř evangelistů z 2. poloviny 16. století a renesanční náhrobek majitele obce z roku 1605. Ke kostelu se vztahuje pověst o ulétlém zvonu.Písečná


kostel sv. Jana Křtitele

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Barokní kostel z roku 1753 se starším jádrem.Rokliny


kaple Narození Panny Marie

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kaple z přelomu 18. a 19. století.Stará Červená Voda


kostel Božího Těla

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel ze 13. století, postavený podle pověsti na místě pohanského obětiště. Původně byl zasvěcen Panně Marii, od poloviny 17. století Božímu Tělu. Za třicetileté války byl kostel vydrancován, kolem roku 1610 vyhořel. Nynější podoba s prvky baroka i gotiky je z roku 1753, kdy byla přistavěna loď s věží. Z původní stavby zachováno románské okno. Ve věži je zavěšen zvon z roku 1796.Supíkovice


kostel sv. Hedviky

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel z roku 1651. V interiéru dřevěný hrázděný strop, hlavní oltář z roku 1823. Věž původně s renesančním zakončením bez špice, nynější podoba pochází z 1. poloviny 20. století.Široký Brod


kostel sv. Kříže

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel z roku 1825 v historizujícím slohu.Uhelná


kostel sv. Kateřiny

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel z roku 1801.Velká Kraš


kaple sv. Floriána

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kaple z 18. století.kostel Panny Marie Matky Boží

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

v části Hukovice

Klasicistní kostel z roku 1770, opraven roku 1997.Velké Kunětice


kostel Panny Marie Sněžné

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel z roku 1290 několikrát přestavovaný. V interiéru vzácný náhrobek Bavorů z Holovous z roku 1514.Vidnava


kostel sv. Kateřiny

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel postavený na základech gotického kostela z 13. století, několikrát opravovaný a přestavovaný. V západní předsíni románsko-gotický ústupkový portál z poloviny 13. století. Interiér vyzdoben nástěnnými malbami rodáka Aloise Baucha z roku 1910. Původní čtyři zvony ve věži, vysoké 50 metrů, byly v první světové válce rekvírovány, v letech 1922-24 vráceny a znovu vysvěceny, definitivně odebrány v roce 1939.

děkanství Jeseník

kostel sv. Františka

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Novogotický kostel. Oltář vytvořili místní významní umělci - Josef Obeth a Engelbert Kaps.kaple

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008Vlčice


kostel sv. Bartoloměje

27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Kostel z počátku 17. století, se starším renesančním jádrem kostela, který kolem roku 1600 nahradil původní dřevěný kostel. Kolem roku 1732 byl kostel rozšířen a přestavěn. V interiéru cenný oltář a dřevěná výzdoba z let 1732-42.