okres Kroměříž

Seznam obcí:
Kroměříž, Svatý Hostýn

Svatý Hostýn


bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Barokní poutní chrám postaven v letech 1721-48 podle plánů Ignáce Cyraniho. 28. července 1748 byl vysvěcen olomouckým biskupem Troyerem, avšak již roku 1787 byl nařízením Josefa II. zrušen, přitom byla snesena střecha s krovem. Oprava chrámu do dnešní podoby byla provedena v letech 1841-45 a 2. července byl ještě zcela nedokončený posvěcen rajhradským opatem Viktorem Šlosarem. S příchodem jezuitů v roce 1887 se začalo s důkladnými opravami vnitřku i vnějšku, a tak se mohlo 15. srpna 1891 přistoupit k slavnostnímu svěcení brněnským biskupem Fr. Sal. Bauerem. Chrám je jednolodní orientovaná stavba centrální půdorysné dispozice elipsovitého tvaru, s odsazeným, segmentově uzavřeným kněžištěm. Hlavní loď je oválného půdorysu se západní vstupní částí, k níž se po bocích přimykají nakoso postavené hranolové věže, původně ukončené barokními báněmi. Konkávně projmutou plochu západního průčelí pokrývá mozaika Hostýnské Madony od pražského mozaikáře Viktora Foerstra z roku 1912. Loď je zaklenuta kupolí, presbytář valeně mělkou konchou s výsečí, mohutná helmice kryje nejen kupoli, ale vlastně celý kostel. Původní přenosný hlavní oltář je dnes umístěn v kapli sv. Jana Sarkandra. Nynější hlavní oltář tvoří menza s bronzovým tabernáklem z roku 1935, završeným drobnou plastikou Krista na kříži od J. V. Myslbeka. Místo oltářního obrazu je přímo na stěně upevněna postava Hostýnské Madony s Ježíškem od Benedikta Edeleho z roku 1845. Původní varhany byly v roce 1943 vyměněny za třímanuálové J. Tučka, v roce 1953 v Krnově přestavěny na čtyřmanuálové a v letech 1999-2003 byla provedena jejich generální rekonstrukce.kaple sv. Jana Sarkandra

Kapli nechal postavit v roce 1658 majitel zdejšího panství Jan Rottal. Původně byla zasvěcena sv. Jiljí, po rekonstrukci v roce 1890 bl. Janu Sarkandrovi. Malířskou výzdobu kaple provedl Antonín König z Prahy, malby na zdech kaple zachycují život dnes již sv. Jana Sarkandra.Vodní kaple

Původní kapličku nad pramenem léčivé vody nechal postavit v roce 1658 Jan Rottal, v roce 1700 ji bystřický farář Tomáš Požárník nechal rozšířit. V roce 1748 proběhla její velká přestavba, pod kaplí bylo vybudováno sklepení s několika výtoky vody. Kaple byla v průběhu let několikrát opravována, poslední rekonstrukce byla v letech 2003-07.