okres Český Krumlov

Seznam obcí:
Bělá, Blansko, Boletice, Brloh, Cetviny, Černá v Pošumaví, Černice, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Frymburk, Hodňov, Horní Dvořiště, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Kaplice, Křemže, Kuklov, Loučovice, Malonty, Malšín, Omlenička, Polná na Šumavě, Přední Výtoň, Přídolí, Rojšín, Rožmberk nad Vltavou, Rychnov nad Malší, Slavkov, Soběnov, Svatý Kámen, Svatý Tomáš, Svéraz, Světlík, Velešín, Větřní, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zadní Zvonková, Zátoň, Zlatá Koruna

Bělá


kaple

Památkově chráněná kaple z konce 19. století. Zrenovována byla v letech 2008-09.Blansko


kostel sv. Jiří

9.10.2010

Původně gotický farní kostel poprvé připomínán roku 1359. Přestavěn pozdně goticky v 1. polovině 16. století (kněžiště), barokně upraven roku 1735 (loď, západní štít, štuková výzdoba). Vnitřní zařízení barokní.Boletice


kostel sv. Mikuláše

Původně románský kostel postaven pravděpodobně v polovině 12. století. Nejstaršími částmi kostela jsou zdivo lodi a věž, presbytář a sakristie byly postaveny pozdně goticky. Kostel byl od roku 1947 ve vojenském výcvikovém prostoru, od počátku 90. let 20. století je postupně opravován.Brloh


kostel sv. Šimona a Judy

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Farní kostel sv. Maří Magdalény založen mezi léty 1310-40 Petrem z Rožmberka. Malý a sešlý kostel byl kromě části věže a štítu zbořen a v letech 1697-1704 vystavěn nový barokní Giovanni Canevallem se zasvěcením sv. Šimona a Judy. Ačkoliv bylo staré kněžiště čtvercové, přidržel se barokní stavitel známějších gotických forem polygonálního závěru kostela a tvaru střechy, použil i gotická ostění a oltářní menzu, avšak vnitřní dekorace klenby a stropu lodi jsou už barokní. Pozoruhodným technickým dílem je konstrukce krovu se složitým zavětrováním svislé konstrukce. V interiéru žulová barokní křtitelnice, tři nápisné náhrobníky, klasicistní kazatelna z roku 1800.

mapa

Cetviny


kostel Narození Panny Marie

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Gotický farní kostel, připomínán již roku 1374. V 2. polovině 15. století přestavěn v trojlodní, roku 1620 vypálen. Při rekatolizaci obnoven. Další opravy byly provedeny v letech 1735-36, 1893 a 1940. Po roce 1945 zdevastován. V letech 1995-2003 byl opraven a 6. září 2003 slavnostně znovuvysvěcen českobudějovickým biskupem Mons. Paďourem.

mapa

Černá v Pošumaví


kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008

Na místě dřevěné kaple z roku 1787 vystavěn v letech 1799-1800 kostel. V letech 1901-04 upraven novorománsky a doplněna věž.

mapa

Černice


kostel sv. Maří Magdalény

24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009

Farní kostel, původně pozdně románský z 2. poloviny 13. století, rozšířen pozdně goticky v letech 1483-91. Chórová věž zvýšena roku 1818. V lodi a v sakristii síťová žebrová klenba.

mapa

Český Krumlov


kostel sv. Víta

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 24.10.2009

Pozdně gotický děkanský trojlodní kostel se síťovou klenbou postaven v letech 1402-39 na místě staršího, doloženého roku 1309. Jedna z nejcennějších staveb české gotiky.

mapa

kostel Božího těla

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Kostel společný pro mužský minoritský klášter sv. Františka a ženský klášter sv. Kláry. Celý komplex založen roku 1350 a několikrát byl přestavován.

mapa

bývalý kostel sv. Jošta

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Původně gotický špitální kostel z počátku 14. století, přestavěný v 16. a 18. století. Po zrušení v 2. polovině 18. století zbořena loď a presbytář přestavěn na byty.

mapa

kostelík sv. Martina

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Barokní hřbitovní kostel z roku 1737 postaven na místě dřevěného z roku 1585. Stavba lichoběžníkového půdorysu s barokními štíty byla naposledy opravena v letech 1945, 1968 a 1996. Hřbitov byl zrušen v roce 1893. Dnes kostel slouží Církvi československé husitské.

mapa

synagoga

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Synagoga z let 1908-09.

mapa

kaple Panny Marie Bolestné

24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009

Barokní poutní centrální osmiboká kaple s ambity z let 1709-10. V roce 1991 opravena.

mapa

hřbitovní kaple

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

mapa

Dolní Dvořiště


kostel sv. Jiljí

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Farní kostel původně doložen roku 1279. Dnešní založen kolem roku 1400 Petrem z Rožmberka, hlavní období výstavby až v 2. polovině 15. století. Roku 1488 dokončen presbytář a do roku 1507 síňové trojlodí. 11. července 1507 byl posvěcen biskupem Bernardem z Pasova. Barokní kostelní věž z roku 1698 byla v rámci generální opravy celého kostela v roce 1838 přestavěna novogoticky. Síťová žebrová klenba v lodích i pětiboce zakončeném presbytáři, hvězdová v předsíni a pod kruchtou. Neobvykle profilované portály. Sanktuář na nožce, kazatelna na točeném sloupku, polygonální křtitelnice a pokladnička s točeným dříkem, vše žulové. Hlavní oltář byl zřízen roku 1792 a obnoven roku 1842. V roce 1874 byl koupen nový oltář z Lince a v roce 1881 postranní oltáře z Krumlova. Hlavní oltář je dřevěný s řezbami v gotickém slohu, uprostřed obraz Panny Marie, po stranách sochy sv. Václava a sv. Leopolda a nad středem sv. Jiljí pod baldachýnem. Varhany jsou barokní.

mapa

Frymburk


kostel sv. Bartoloměje

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Kostel založen před rokem 1277, přestavěn pozdně goticky kolem roku 1550 (hustá síťová klenba presbytáře), znovu v letech 1649-52 (přestavba a valená klenba lodi) stavitelem Cyprianem Novem a roku 1735. Věž, jejíž spodní tři patra jsou gotická a další dvě barokní, byla po požáru roku 1866 zvýšena o hodinové patro s vysokým jehlancovým krovem. Renovace kostela proběhla v letech 1995-2002. Hlavní oltář je barokní z roku 1650, naposledy byl pozlacen a renovován roku 1891, částečně pak roku 1937.

mapa

Hodňov


kostel Nejsvětější Trojice

27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008

Barokní kostel postaven roku 1788 na místě dřevěné kaple. Renovován byl v roce 1994 německými obyvateli, kteří museli po roce 1945 opustit svou vlast.

mapa

Horní Dvořiště


kostel sv. Michaela

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Původně raně gotický jednolodní kostel založen roku 1252, od roku 1384 farní. Dnešní pozdně gotický dokončen roku 1511. Po požáru roku 1738 opraven barokně. Presbytář sklenut síťovou hvězdovou klenbou, v lodi placky na zdvojených pasech. Hlavní barokní oltář s obrazem svatého Archanděla Michaela a sochami sv. Josefa a sv. Antonína. Varhany jsou z 18. století.

mapa

Horní Planá


kostel sv. Markéty

27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008

Původně raně gotický kostel z 2. poloviny 13. století, rozšířen a barokně přestavěn na přelomu 17. a 18. století. Ve staré části kostela renesanční malby z let 1530-80. Kostelní dvoulodí je sklenuto křížovou klenbou, presbytář je sklenut valeně.

mapa

kaple Panny Marie Bolestné

27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008 27.9.2008

Barokní poutní kaple nad městem v lokalitě Dobrá Voda. Postavena na místě dřevěné kaple v letech 1777-79. slavnostní vysvěcení proběhlo 17. října 1779. Stavba se skládá z elipticky zakončeného presbytáře širokého 7.6 metru a hlubokého 8,4 metru, k němuž je přistavěna malá sakristie. Na západě přiléhá podlouhlá loď, 15,3 metru dlouhá a 11,4 metru široká, v jejímž čele je vestavěna kruchta, která spočívá na dvou kulatých kamenných sloupech a čtyřech konsolách. V letech 1993-97 byla kaple renovována.

mapa

Hořice na Šumavě


kostel sv. Kateřiny

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Původně raně gotický kostel z poloviny 13. století, přestavěn pozdně goticky kolem roku 1500 v síňové dvoulodí se síťovými klenbami. Zevně regotizován v letech 1900-01. V interiéru sanktuář z roku 1487. Restaurován byl v letech 1996-2006 z iniciativy bývalých a současných farníků.

mapa

Chvalšiny


kostel sv. Maří Magdalény

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Pozdně gotický kostel z let 1487-1507 postaven na místě staršího. Patří k nejcennějším dílům rožmberské pozdní gotiky. Loď sklenuto složitou hvězdovou klenbou s krouženými žebry, presbytář má rovněž hvězdovou klenbu. Nástěnné malby z doby kolem roku 1500.

mapa

Kájov


kostel Nanebevzetí Panny Marie

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Poutní kostel založen ve 14. století, v letech 1471-85 přestavěn pozdně goticky v dvoulodí s nepravidelnou síťovou hvězdicovou klenbou. Upravován v 2. polovině 17. století. Sakristií je spojen s kostelíkem Smrti Panny Marie.

mapa

kostelík Smrti Panny Marie

25.4.2009 25.4.2009

Raně gotický kostelík z 2. poloviny 13. století, přestavěný pozdně goticky roku 1488. Při stavbě spojovací chodby mezi farou a kostelem byl kostelík roku 1769 rozdělen dřevěnou přepážkou, která byla později odstraněna. V interiéru křížová klenba a barokní zařízení.

mapa

kaple sv. Terezie

25.4.2009 25.4.2009

Barokní hřbitovní kaple s novodobým zařízením.

mapa

Kaplice


kostel sv. Floriána

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Filiální kostel, zvaný „český“, postaven na starších základech původní „Kaplice“. Nově postaven po požáru města roku 1507. Jednolodní pozdně gotická stavba s valenou klenbou, má svazkovité, bohatě profilované přípory, presbytář je zaklenut síťovou klenbou. Hlavní oltář je ze 17. století, vnitřní zařízení barokní. Po požáru roku 1718 byl obnoven, poslední rekonstrukce proběhla v letech 1997-99.

mapa

kostel sv. Petra a Pavla

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Původně raně gotický děkanský kostel, tzv. „německý“. Po požáru roku 1507 nově postaven pozdně goticky. Dvoulodí sklenuto křížovou klenbou, presbytář valenou s lunetami. V roce 1740 byla dostavěna věž a zakončena barokní bání. Roku 1884 byla postavena nová sakristie a rozšířena okna, roku 1895 byly na věži instalovány hodiny. Vnitřní vybavení je převážně novogotické. Hlavní oltář a kazatelna pocházejí od A. Rinta z Lince. Dřevěná gotická plastika znázorňuje korunovaci Panny Marie, byla vyhotovena v 1. čtvrtině 16. století. Poslední rekonstrukce kostela byla provedena v letech 1997-2000.

mapa

kaple sv. Josefa a sv. Barbory

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Hřbitovní kaple původně ze 16. století, po roce 1738 součást špitálu pro chudé. Dnes součást základní umělecké školy.

mapa

modlitebna Českobratrské církve evangelické

9.10.2010 9.10.2010

Archa postavena v letech 2003-05.

mapa

Křemže


kostel sv. Michaela archanděla

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Farní kostel připomínán již roku 1263. Po četných přestavbách byl v letech 1885-87 z větší části nově postaven jako novogotický trojlodní.

mapa

kostelík sv. Voršily

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Hřbitovní kostelík z roku 1550, po požáru znovu postaven v roce 1905 jako novorománský.

mapa

kostel Církve československé huistské

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Husův sbor z let 1929-30.

mapa

Kuklov


zřícenina kostela sv. Ondřeje

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Řád sv. Františka z Pauly povolali roku 1495 do Kuklova Rožmberkové, aby zde vystavěli klášter. Pozdně gotický klášter a chrám nebyl nikdy dobudován a od 2. poloviny 16. století je uváděn jako zřícenina. Zachováno obvodové zdivo, dveřní a okenní portály. Do zbytků byly později vestavěny zemědělské usedlosti.

mapa

Loučovice


kostel sv. Oldřicha

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Pozdně gotický kostel z konce 15. století, upravený v letech 1640-44.

mapa

kaple sv. Prokopa

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Kaple z roku 1361, přestavěna v 16. století. Malovaný strop presbytáře je ze 17. století.

mapa

Malonty


kostel sv. Bartoloměje

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Gotický farní kostel připomínán roku 1364. Nejstarší částí je gotická kaple sv. Kateřiny s křížovou klenbou, založená v 1. polovině 14. století, později sloužila jako sakristie. Kolem roku 1400 zřízen presbytář s křížovou klenbou a v 2. polovině 15. století pozdně gotické dvoulodí se síťovou klenbou. V interiéru žulová křtitelnice z 15. století, vnitřní vybavení barokní, zčásti novogotické.

mapa

Malšín


kostel Srdce Ježíšova

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Kostel původně zasvěcen sv. Markétě byl postaven raně goticky na konci 13. století. Z té doby se dochovala sakristie. Přestavěn roku 1593, zbarokizován koncem 17. století a upraven ve 2. polovině 19. století.

mapa

Omlenička


kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Barokní kostel z roku 1722, opraven roku 1892.

mapa

Polná na Šumavě


kostel sv. Martina

Původní stavba gotického kostela pochází z 13. století, dokončen byl roku 1488, roku 1653 přistavěna věž. Je jednolodní, s pravoúhle zakončeným presbytářem, s hranolovou západní věží. Presbytář sklenut jedním polem křížové klenby, sakristie zaklenuta síťovou žebrovou klenbou, loď plochostropá se štukovými zrcadly. V roce 1946 byli vyhnání němečtí obyvatelé, obec začleněna do vojenského prostoru a kostel chátral. Od roku 1991 byla zřícenina kostela renovována a v roce 1994 byl kostel nově vysvěcen biskupem Dr. A. Liškou z Českých Budějovic.Přední Výtoň


kostel sv. Filipa a Jakuba

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Původně klášterní pozdně gotický kostel postavený v letech 1515-23 na místě staršího z roku 1385. V roce 1644 byl kostel renovován, za třicetileté války byl vypleněn a v roce 1697 přestavěn. Obnoven byl novogoticky v letech 1883-85 (především klenba lodi a kruchta). Po roce 1950 kostel chátral, v roce 1979 byla částečně opravena střecha. Po čtyřleté rekonstrukci se dne 17.6.1995 konalo slavnostní znovuvysvěcení kostela biskupem monsignorem Dr. Antonínem Liškou.

mapa

Přídolí


kostel sv. Vavřince

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Kostel s ohradní zdí, původně pozdně románský, pak gotický z poloviny 14. století, upraven pozdně goticky (klenba předsíně, křtitelnice) a novogoticky roku 1870.

mapa

Rojšín


kaple sv. Kříže a sv. Prokopa

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Pozoruhodná empírová kaple z roku 1850.

mapa

Rožmberk nad Vltavou


kostel sv. Mikuláše

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Děkanský kostel zmiňován již roku 1271. Dnešní pozdně gotický vznikl zřejmě ve třech etapách od poloviny 15. století do roku 1583. Trojlodí se síťovou klenbou z roku 1583, v presbytáři cenná žebrová kroužená přesekávaná klenba, patrně z roku 1510.

mapa

Rychnov nad Malší


kostel sv. Ondřeje

9.10.2010 9.10.2010

Dvoulodní farní kostel pozdně gotický z počátku 16. století, postaven na základech z počátku 14. století. Obnoven byl roku 1709. Presbytář sklenut složitou síťovou přesekávanou klenbou, lodě a kruchta síťovou žebrovou klenbou. Zajímavá žulová ostění vchodů, okenní kružby, křtitelnice a náhrobníky ze 16. století.

mapa

Slavkov


kostel sv. Bartoloměje

24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009

Původní gotická kaple z roku 1313 rozšířena roku 1362 na farní kostel. Pozdně barokní přestavba byla provedena roku 1787, v letech 1800-01 postavena nová loď a roku 1893 novogotická úprava.

mapa

Soběnov


kostel sv. Mikuláše

9.10.2010 9.10.2010

Původně gotický farní kostel připomínán již roku 1359. Barokně přestavěn v polovině 17. století. Roku 1833 vyhořel, v roce 1853 byl opraven. Vnitřní zařízení barokní a empírové.

mapa

Svatý Kámen


kostel Panny Marie Sněžné

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Jednolodní, raně barokní poutní kostel z let 1653-1701. Obnoven roku 1907 a znovu v letech 1990-93. Obnova kostela byla dokončena roku 2000 umístěním původních varhan z roku 1777. V rozích lodi boční kaple, v levé dva žulové balvany. Ty se podle pověsti rozestupují, až mezi nimi projede povoz s koňmi, nastane konec světa.

mapa

Svatý Tomáš


kostel sv. Tomáše

7.7.2004

Gotický kostel byl postaven roku 1348 na příkaz Petra I. z Rožmberka. Sakristie na severní straně kostela je ovšem starší, románská a pochází údajně z kostela, který dal zbudovat roku 1252 Vok z Rožmberka. Přestavěn byl v letech 1510-17 pozdně goticky (cenná klenba presbytáře s přesekávanými žebry a kružby oken), opravován v letech 1771, 1858, 1874 (novogotický portál a okénka v průčelí). Na severní straně chóru je nástěnná malba ze 14. století, která byla překryta omítkou při pozdně gotické renovaci a objevena teprve nedávno, když do lodi po léta zatékalo a tím došlo k opadání omítky. Od roku 1991 zahájena renovace tehdy téměř rozpadlého kostela, hrozícího zřícením.

mapa

Svéraz


kostel sv. Petra a Pavla

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Barokní poutní kostel vystavěn na místě staršího gotického, připomínaného již roku 1357. Věž je z roku 1661. Oprava kostela proběhla v letech 1991-92 za podpory bývalých farníků Svérazu.

mapa

kaple Navštívení Panny Marie

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Původně raně gotická kaple ze 13. století, přestavěna pozdně goticky kolem roku 1500 a barokizována v letech 1687-88 G. Caneavallem.

mapa

Světlík


kostel sv. Jakuba Většího

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Kostel původně z poloviny 13. století, opraven v polovině 15. století. Rozšířen roku 1663 a v letech 1872-74 nahrazen novorománskou novostavbou. Dolní část věže je snad raně gotická z původního kostela. Kostel obnoven v letech 1991-98. V letech 2002-06 restaurovány oltáře, křížová cesta a sochy.

mapa

Velešín


kostel sv. Václava

22.4.2007 22.4.2007 22.4.2007 22.4.2007 22.4.2007

Původně raně gotický kostel z poloviny 13. století. Dvoulodí sklenuto v 2. polovině 15. století, věž z roku 1491. V letech 1751-54 byl kostel zbarokizován v jednolodní.

mapa

bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba

22.4.2007 22.4.2007

Bývalý pozdně gotický kostel, zrušený roku 1785. Přestavěn roku 1912 na byty, později Obecní úřad. Zachována věž a presbytář.

mapa

Větřní


kostel sv. Jana Nepomuckého

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Kostel z let 1936-38 postaven podle projektu Ing. H. Foschuma.

mapa

Věžovatá Pláně


kostel sv. Anny

9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010 9.10.2010

Jednolodní kostel z roku 1800 postaven na místě dřevěného kostelíka z roku 1786. Věž je z roku 1870.

mapa

Vyšší Brod


chrám Nanebevzetí Panny Marie

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Klášterní chrám v jádře ze 13. století postaven na místě staršího dřevěného. V 1. polovině 14. století upraven na síňové trojlodí s příčnou lodí, novogoticky upravena v 19. století věž a schodišťová věžice. Pod kněžištěm hrobka rodu Rožmberků.

mapa

kostel sv. Bartoloměje

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Jednolodní děkanský kostel, původně raně gotický z let 1259-70, s chórovou věží. Za husitských válek byl zničen, obnoven byl v 16. století, upraven v 17. století a novogoticky v letech 1830-62 a 1878-82. Pravoúhle zakončený presbytář má čtvercový půdorys a je sklenut jedním polem křížové klenby. Presbytář od lodě oddělují dva vítězné oblouky, loď byla zaklenuta v 17. století čtyřmi poli na zdvojených pasech, vybíhajících z pilířů. Loď je 11,10 m široká, 24,50 m dlouhá a vysoká 10 metrů. Hlavní oltář pochází z 1. poloviny 18. století. Je portálový, s rokokovými doplňky. Sochy sv. Mikuláše a sv. Vojtěcha s obrazem sv. Bartoloměje pocházejí z 1. poloviny 19. století.

mapa

kaple sv. Anny

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Klášterní kaple z roku 1645.

mapa

kaple sv. Josefa

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Gotická kaple (původně sv. Alžběty), roku 1678 rozšířena. V roce 1785 zrušena a přeměněna na sýpku, roku 1816 opravena a nově vysvěcena.

mapa

Zadní Zvonková


kostel sv. Jana Nepomuckého

2000 19.8.2008 19.8.2008 19.8.2008

Kostel z let 1788-94, po požáru roku 1876 obnoven novogoticky v letech 1878-80. Zdevastovaný kostel byl naposledy obnoven v letech 1990-92 péčí společnosti Arge a vysídlených německých obyvatel za podpory českých úřadů. Zároveň byl upraven se zemí srovnaný hřbitov do důstojné podoby.

mapa

Zátoň


kostel sv. Jana Křtitele

25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

Pozdně gotický jednolodní kostel postaven v letech 1491-1512 na starších základech románské kaple z 11 století. V presbytáři síťová žebrová klenba, loď sklenuta síťovou přesekávanou klenbou. Cenný je též jižní portál. Sakristie je pokládána za románskou kapli z 11. století. Hlavní oltář portálový je z konce 17. století, boční oltáře z doby kolem roku 1710, kazatelna ze začátku 17. století.

mapa

Zlatá Koruna


kostel Nanebevzetí Panny Marie

24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009

Trojlodní klášterní chrám, původně gotický z konce 13. století, roku 1663 zbarokizován.

mapa

kaple sv. Andělů strážných

24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009

Patrová kaple z 80. let 13. století.

mapa

bývalý kostel sv. Markéty

24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009 24.10.2009

Bývalý laický kostel v jádře gotický z let 1330-40, barokně upraven v 2. polovině 17. století (volutové štíty). Roku 1785 zrušen a přeměněn ve vojenské bělidlo, roku 1815 na tužkárnu, roku 1842 na sirkárnu firmy Bernard Fürth Sušice. V roce 1902 přeměněn na byty.

mapa