okres Česká Lípa

Seznam obcí:
Bezděz, Blíževedly, Bořejov, Česká Lípa, Deštná, Doksy, Dražejov, Drchlava, Dubá, Dubnice, Horní Police, Hostíkovice, Chlum, Jezvé, Kravaře, Kruh, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Stráž pod Ralskem, Stvolínky, Tuhaň, Vrchovany, Žandov

Bezděz


kostel sv. Jiljí

Původně románský kostel z konce 12. století, v letech 1764-69 zbarokizován.Blíževedly


kostel sv. Václava

Barokní kostel. V presbytáři žebrová klenba z původní stavby ze 14. století.Bořejov


kostel sv. Jakuba

Původně gotický kostel, připomínaný ve 14. století, nově vystavěn raně barokně roku 1703, věž přistavěna roku 1825. Je jednolodní, obdélný, z původní stavby dochovaným, pětiboce uzavřeným presbytářem, s čtvercovou sakristií po severní straně a západní hranolovou věží. Presbytář klenut křížově a v závěru paprsčitě, loď s kazetovým stropem, sakristie plochostropá. Vnitřní zařízení raně barokní kolem roku 1703, hlavní oltář portálový, po stranách s rozvilinami, s obrazem sv. Jakuba.Česká Lípa


kostel Všech svatých

Kostel založen spolu s klášterem augustiniánů roku 1627, dokončen v letech 1690-1707. Roku 1927 byl kostel povýšen papežem na basiliku minor. Kostel je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem s čtvercovým přístavkem na severní straně, nad nímž je věž obnovená roku 1820. Loď i presbytář členěny pilastry a sklenuty valeně s lunetami. Hlavní oltář je z 1. čtvrtiny 18. století, barokní, portálový, sloupový se sochami a s obrazem Vznesení sv. Augustina na nebesa uprostřed a obrazem Nejsvětější Trojice v nástavci.kostel Narození Panny Marie

Kostel založen roku 1381, nynější barokní postaven v letech 1710-14 stavitelem Josefem Abbondiem, věž přistavěna roku 1873. Je jednolodní, obdélný, s pravoúhlými přístavky po stranách půlkruhově ukončeného presbytáře. Nad jižním z nich je věž. Loď sklenuta valeně s lunetami a pásy, presbytář valeně s lunetami, kruchta podklenuta valeně. Hlavní oltář z roku 1718 je barokní, rámový. V interiéru tzv. morový obraz s vyobrazením České Lípy z roku 1713 od Clauda Monnota.kostel Povýšení sv. Kříže

Původně gotický kostel z roku 1385, přestavěn pozdně goticky a svěcen roku 1490, novogoticky upraven Josefem Mockerem roku 1897, restaurován roku 1937. Je jednolodní, obdélný, s pětibokou otevřenou předsíní před vstupním průčelím, sklenutou pětipaprsčitou žebrovou klenbou a s polygonálním presbytářem s přilehlou sakristií na severní straně. Na stanové střeše lodi sanktusník. V lodi původní malovaný strop z roku 1674, presbytář sklenut hvězdovou žebrovou klenbou na konzoly. Hlavní oltář z roku 1697 barokní, sloupkový s obrazem Nalezení sv. Kříže uprostřed a Povýšení sv. kříže v nástavci.kostel sv. Maří Magdalény

Původně gotický kostel založen ve 13. století, po poškození v době husitských válek byl kostel kolem roku 1460 obnoven Jindřichem Berkou z Dubé. Přestavěn ve stylu saské pozdní gotiky roku 1514 Benediktem Rejtem, roku 1580 vyhořel a roku 1582 přestavěn do dnešní podoby, obnoven v letech 1679 a 1756, opraven roku 1958. Je jednolodní, obdélný, s polygonálně ukončeným presbytářem, s opěráky na vnějšku a se sanktusovou vížkou na střeše. V lodi strop, presbytář sklenut žebrovou hvězdovou klenbou. Hlavní oltář z přelomu 18. a 19. století byl demontován v 60. letech 20. století, dnešní oltář má podobu kamenného stolu.evangelický kostel

Evangelický kostel postaven v letech 1927-28. Po druhé světové válce převzala kostel Církev československá husitská.kaple Nejsvětější Trojice

Klášterní kaple z roku 1761 je rokoková, protáhlého půdorysu s lodí v podstatě oválnou, k níž se pojí vstupní část a presbytář obdélných půdorysů se zvlněnými stěnami a oblým závěrem. Loď sklenuta plackou, přilehlé části konchami.Deštná


kostel sv. Václava

Původně románský kostel z doby kolem roku 1230 (východní apsida). V letech 1763-66 barokizován, roku 1817 zřízena sakristie, kostel obnoven roku 1882. Je jednolodní, obdélný, s půlkruhově uzavřeným presbytářem, s románskou apsidou po východní straně a románskou věží s cibulovou bání na západní straně. Kostel sklenut dvěma poli placky s pásem, presbytář konchou, sakristie valeně s lunetami. Vnitřní zařízení rokokové kolem roku 1766, hlavní oltář rámový, s obrazem sv. Václava z roku 1765.Doksy


kostel sv. Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie

Kostel připomínán původně roku 1363, nově vystavěn raně barokně v letech 1670-80. V 18. století byly k lodi přistavěny dvě pozdně barokní boční kaple (1748 severní sv. Kříže a roku 1754 jižní sv. Barbory a Panny Marie), takže pak vznikl kostel na křížovém půdoryse. Věž zvýšena a opravena v letech 1831-32. Kostel je jednolodní, obdélný, s pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií po jižní straně, hranolovou věží po severní straně a dvěma kaplemi po obou stranách lodi. Loď sklenuta třemi poli valené klenby s lunetami do pásů, presbytář jedním polem valené klenby se stýkajícími se lunetami a v závěru paprsčitě. Hlavní oltář z doby kolem let 1670-80, portálový, uprostřed socha Panny Marie Montserratské z doby kolem roku 1635, přenesená sem z hradní kaple na Bezdězu roku 1786, v nástavci obraz sv. Bartoloměje.Dražejov


kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple z roku 1767, přestavěna v roce 1835.Drchlava


kostel sv. Mikuláše

Kostel z konce 14. století, nově vystavěn roku 1585 a znovu přestavěn barokně roku 1717, opraven roku 1777. Empírová věž postavena roku 1854 na místě dřevěné zvonice. Kostel je jednolodní, obdélný, s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Presbytář sklenut valenou klenbou s lunetami, loď plochostropá. V době komunismu kostel sloužil jako sklad zeleniny, v současné době je zcela zdevastován, pustý, inventář kostela rozebrán. V kostele byl: hlavní oltář rokokový z doby kolem roku 1770, rámový, se současným obrazem sv. Mikuláše. Kazatelna kolem let 1720-30, kamenná křtitelnice z roku 1665, křížová cesta z konce 18. století.Dubá


kostel Nalezení sv. Kříže

Mohutný barokní kostel z let 1744-60, postaven nákladem hraběte Františka Karla Rudolfa Sweert-Sporcka. Kostel se dvěma věžemi, jejichž báně shořely při požáru v roce 1845, poškozen bombardováním roku 1945 a opraven. Je jednolodní, obdélný, s půlkruhově uzavřeným presbytářem, po jehož stranách obdélné prostory sakristie a komory s oratořemi v patře. Západní průčelí s dvěma nakoso postavenými věžemi, krytými jehlany. Loď sklenuta třemi poli valené klenby s lunetami do pásů, presbytář jedním polem a konchou. Vnitřní zařízení rokokové z doby kolem roku 1755 od Fr. Adámka a J. Chládka, včetně varhan s andílky. Výzdoba s obrazy Palkovými a Richterovými.bratrská modlitebna

Evangelická modlitebna Jednoty bratrské z 19. století v empírovém slohu.Dubnice


kostel Narození Panny Marie

Raně barokní kostel z doby kolem roku 1700, upravený v 19. století.Horní Police


kostel Navštívení Panny Marie

Původní gotický kostel z roku 1291byl v roce 1426 zničen husity. Nahrazen byl v letech 1688-1723 barokním poutním areálem s kostelem. Jádro stavěl Giulio Broggio, přístavby bočních lodí a sakristii Octavio Broggio. Kostel je trojlodní s věží nad západním průčelím, uvnitř valená klenba. V kostele i v ambitech pozoruhodná ornamentální štuková výzdoba.Hostíkovice


kostel Nejsvětější Trojice

Původně gotický kostel přestavěn roku 1839.Chlum


kostel sv. Jiří

Kostel připomínán již roku 1293, nově postaven barokně v letech 1739-40, původně s dřevěnou zvonicí, nahrazenou roku 1863 pseudorománskou věží. Je jednolodní, obdélný, se segmentově uzavřeným presbytářem a hranolovou věží před západním průčelím. Presbytář klenut plackou s konchou, loď valeně. Hlavní oltář raně barokní kolem roku 1670, portálový, s obrazem sv. Jiří, asi od V. Richtera kolem roku 1740, v nástavci obraz Nejsvětější Trojice.Jezvé


kostel sv. Vavřince

Kostel připomínán k roku 1352, jeho barokní podoba je z let 1746-56, postavený Anselmem Luragem. Současná úprava pochází z roku 1800. Je jednolodní, obdélný, s obdélným elipsovitě ukončeným presbytářem a se západní hranolovou věží. Loď i presbytář sklenuty plackami, nástěnné malby z legendy sv. Vavřince soudobé se stavbou. Zařízení z 3. čtvrtiny 18. století. Hlavní oltář je portálový s obrazem sv. Vavřince a brankami, na kterých jsou sochy sv. Petra a Pavla. Na dvoupatrové kruchtě se nacházejí varhany z roku 1796.Kravaře


kostel Narození Panny Marie

Raně barokní kostel z roku 1650, přestavěn v letech 1744-49. Horní část věže je z roku 1868.Kruh


kostel sv. VojtěchaMimoň


kostel sv. Petra a Pavla

Raně barokní kostel z let 1661-63 postavený Santinem de Bossim. Presbytář upraven po roce 1807, na schodišti barokní sochy.Noviny pod Ralskem


kostelík Nejsvětější Trojice

Kostelík postaven v letech 1784-86.Okna


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel připomínán roku 1384, z té doby zachován presbytář. Zbarokizován koncem 17. století, upraven presbytář, nově vystavěna loď s věží. Kostel je jednolodní, obdélný, s pětiboce uzavřeným presbytářem, s čtvercovou sakristií po severní straně a hranolovou věží s cibulí v západním průčelí. Presbytář sklenut polem křížové žebrové klenby, v závěru paprsčitě, loď uzavřena zrcadlem. Hlavní oltář barokní z roku 1700. Ve věži visí zvon z roku 1594. V letech 2003-07 proběhla rekonstrukce kostela.Stráž pod Ralskem


kostel sv. Zikmunda

Farní kostel je poprvé uváděn 10. května 1363. Roku 1413 byl původní kostel přestavěn. Pro nedostatek místa a vlastní sešlost byl roku 1772 zbořen a v letech 1772-79 znovu vystavěn hrabětem Františkem Hartigem. Stávající barokní kostel sv. Zikmunda je dílem architekta J. J. Kunze. Postaven je do tvaru kříže. U kostela je hřbitov s barokní vstupní branou.Stvolínky


kostel Všech svatých

Kostel z roku 1811, upraven empírově roku 1883. Na jeho vnější zdi jsou náhrobníky majitelů Ronova a Stvolínek ze 16. století.Tuhaň


kostel sv. Havla

Barokní kostel postaven v letech 1708-11 italským stavitelem N. Raimundim, vyhořel roku 1839 a opraven. Je jednolodní, obdélný, s presbytářem uvnitř polygonálně, zevně půlkruhově uzavřeným. Presbytář sklenut jedním polem valené klenby s lunetami a konchou s lunetami, loď sklenuta třemi poli valené klenby se stýkajícími se lunetami do pasů. Zařízení původní barokní z roku 1711, doplněno roku 1752 a zcela upraveno po požáru roku 1839 truhlářem I. Minksem z Dubé. Hlavní oltář dokončen roku 1840 I. Minksem, obraz od J. Grusse z roku 1840, silně přemalován roku 1895. U kostela samostatná empírová zvonice z roku 1833.Vrchovany


kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple původně snad ze 17. století, znovu vystavěna či rozšířena roku 1801. Je jednolodní, obdélná, s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií po jižní straně. Průčelí se štítem upraveno začátkem 19. století v lidovém baroku. Vnitřek je plochostropý.kaple sv. Barbory

Kapli nechala postavit roku 1744 Kateřina Sweerts-Šporková.Žandov


kostel sv. Bartoloměje

Původně gotický kostel zmiňován roku 1341, přestavěn byl asi roku 1540, po třicetileté válce obnoven a rozšířen. Dnešní kostel barokní v jádře z 1. poloviny 18. století (presbytář), k němuž byla roku 1775 přistavěna loď. Je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem, s hranolovou věží, vystupující ze západního průčelí v podobě rizalitu, s přístavkem po straně. Presbytář sklenut třemi kápěmi, loď s vestavěnou trojbokou dřevěnou kruchtou kryta stropem. Zařízení většinou barokní z 1. čtvrtiny 18. století.