okres Ostrava-město

Seznam obcí:
Dolní Lhota, Klimkovice, Ostrava, Velká Polom, Vřesina

Dolní Lhota


kaple sv. Cyrila a Metoděje

Na místě dnešní kaple byl postaven po skončení druhé světové války kamenný oltář zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. Ten se měl stát základem budoucího kostelíku. Vlivem politických událostí byla až v roce 1969 postavena smuteční obřadní síň, do které byl oltář přenesen a do roku 1973 se zde konaly i bohoslužby. Od roku 2002 probíhala rozsáhlá přestavba podle návrhu olomouckého architekta Ing. Františka Zajíčka, která byla zakončena 8. srpna 2004 slavnostním vysvěcením Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, sídelním biskupem Ostravsko-opavské diecéze. Jak je patrno, další přístavba byla prováděna v roce 2019.Klimkovice


kostel sv. Kateřiny

Gotický farní kostel má presbytář z doby kolem roku 1400. Mezi roky 1451-96 zaklenuto trojlodí a přistavěna věž, roku 1547 vybudována tzv. stará sakristie, v letech 1578-79 kostel přestavěn do renesančního slohu a rozšířen o západní část s věží, ke které musel být později vybudován obrovský opěrný pilíř, přesto je věž z důvodu nestabilního podloží dodnes vychýlena o 64 cm od své osy. Po ničivém požáru roku 1854 byla věž provizorně osazena jednoduchou jehlancovou střechou. V letech 1730-38 přistavěna barokní pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého s kopulí, která se zvedá do výše 25m. Úpravy pokračovaly až do 20. století. Kostel je podélná trojlodní stavba s odsazeným, polygonálně ukončeným presbytářem, k němuž na jižní straně přiléhá nová, na severní straně stará sakristie. K sálovému trojlodí se na severní straně přimyká pohřební kaple, na jižní straně přístavek někdejšího trezoru přístupného z nové sakristie, v ose západního průčelí hranolová věž. Presbytář zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby a paprsčitým závěrem, trojlodí má křížové žebrové klenby nesené hranolovými pilíři. Hlavní oltář z 3. čtvrtiny 18. století má uprostřed obraz Zasnoubení sv. Kateřiny z roku 1898. Původní varhany z roku 1900 byly v roce 1993 rozšířeny o nový třímanuálový hrací stroj.kostel Nejsvětější Trojice

Renesanční hřbitovní kostel vybudován v letech 1525-29, později upravovaný. Je jednolodní, obdélný, s trojboce uzavřeným presbytářem. Presbytář i loď mají odstupněné opěráky, v západních nárožích postavené nakoso. Z hřebene střechy vystupuje dřevěný polygonální sanktusník. Vnitřek plochostropý. Oltář z 1. poloviny 18. století s obrazem Nejsvětější Trojice, v nástavci Boha Otce. Zvon v sanktusníku z roku 1523. Interiér upravován v roce 1973, v letech 2001-10 proběhla celková rekonstrukce kostela i okolí.Velká Polom


kostel sv. Václava

Kostel založen koncem 13. století rodem Přemyslovců. Kostel v samém začátku tvořil jen kamenné kněžiště-presbytář a byl 11,5 sáhu dlouhý a 3-5 sáhů široký. Presbytář byl postaven v gotickém slohu s typickou křížovou klenbou. V roce 1589 byla přistavěna střední část lodi kostela, v roce 1741 přistavěna současná věž, roku 1842 sanktusník. Jednolodní farní kostel je dokladem kvalitní renesanční architektury s barokními úpravami.Vřesina


kostel sv. Antonína Paduánského

Základní kámen kostela posvětil papež Jan Pavel II. 21. května 1995 v Olomouci. Kostel postaven v letech 1997-98, vysvěcen byl 29. května 1998. Do věže kostela byly 5. března 1998 instalovány tři zvony, které se poprvé rozezněly 11. dubna.