okres Písek

Seznam obcí:
Albrechtice nad Vltavou, Bernartice, Červená II, Čimelice, Čížová, Dobev, Heřmaň, Chřešťovice, Chyšky, Jetětice, Kestřany, Kluky, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Krč, Lašovice, Milevsko, Mirotice, Mirovice, Myšenec, Orlík nad Vltavou, Oslov, Písek, Pohoří, Protivín, Předbořice, Přeštěnice, Putim, Radobytce, Sepekov, Slabčice, Svatá Anna, Svatá Rosalie, Svatý Jan, Varvažov, Veselíčko, Vráž, Záhoří

Albrechtice nad Vltavou


kostel sv. Petra a Pavla

Hřbitovní původně románský kostel z 3. čtvrtiny 12. století upravený barokně v 18. století. První písemná zpráva o kostele spadá do let 1344-50. V apsidě se nacházejí zbytky původních fresek Poslední soud z 12. století. Obvod hřbitova tvoří 108 náhrobních kapliček s unikátními malbami a veršovanými texty zdejšího faráře Víta Cízy postavené v letech 1819-54, kolem roku 1988 byly renovovány.Bernartice


kostel sv. Martina

Původně gotický kostel z 2. poloviny 14. století postaven na starších základech s románskou věží postavenou milevskou stavební hutí. Barokně přestavěn roku 1717.Husova kapleČervená II


kostel sv. Bartoloměje

Románský kostelík založila v 2. polovině 12. století Zdislava, matka Jiřího z Milevska. Pro historický a umělecký význam byl kostel roku 1960 přenesen ze zátopové oblasti na vyvýšené místo. Žebrová klenba presbytáře je snad nejstarší svého druhu v Čechách. Kostel je nazýván Ruffa Ecclesia – tj. červený podle kamene a od toho je i odvozeno jméno bývalé vsi, dnes zatopené vodou Orlické přehrady. Zděná barokní zvonice byla postavena jako kopie.Čimelice


kostel Nejsvětější Trojice

Původně raně gotický kostel přestavěn v 1. polovině 17. století pozdně renesančně (klenba lodi), později barokně a nakonec empírově (věž a chór). Je jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem. Presbytář i loď sklenuty křížovými hřebínkovými klenbami se štukovými žebry. Zařízení jednotné od místního sochaře J. Hammera z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář s původními sochami světců a novějším obrazem od J. Führera z 1. poloviny 19. století. V dlažbě kostela zasazeno několik kamenných náhrobníků ze 16. - 18. století.Čížová


kostel sv. Jakuba Staršího

Původně raně gotický hřbitovní kostel na návrší, později upravovaný. V kostele je náhrobek připomínající rok 1571, kdy při vzpouře poddaných přišel o život majitel panství i se svými syny. Při kostele stojí hranolová zvonice z počátku 16. století s bedněným patrem.kaple sv. Barbory

22.9.2007

Kaple z roku 1659 s barokním průčelím.Dobev


kostel sv. Brikcí

Původně gotický drobný kostel z konce 14. století, jeden z nejpozoruhodnějších středověkých venkovských kostelů v jižních Čechách. Původní gotická kaple, dnes presbytář, má zajímavou křížovou klenbou. Později, zřejmě v renesanci, byla dostavěna loď s plochým dřevěným stropem s ornamentální výmalbou. Renovován byl v 18. století, opravován v roce 1965, 1977 a v letech 2005-07.Heřmaň


kostel sv. Jiljí

Původně raně gotický kostel z roku 1254, obnoven barokně v letech 1717-19 a znovu po roce 1813.Chřešťovice


kostel sv. Jana Křtitele

v lokalitě Svatý Jan

Raně gotický kostel ze 13. století s dřevěným patrem věže ze 17. století postaven na ostrohu nad Vltavou. Kostel byl přestavován v letech 1400, 1598 a v 17. století a od roku 1991 staticky zabezpečován. Kostel stojí uprostřed bývalého hradiště, jehož valy jsou v okolí dosud patrny.Chyšky


kostel sv. Prokopa

Původně románský kostel, goticky přestavěný a později částečně zbarokizovaný. Z románského období zachována část presbytáře a z gotického postranní portál.Jetětice


kaple Panny Marie

Novodobá návesní kaple z roku 1911.Kestřany


kostel sv. Kateřiny

Původně raně gotický kostel, přestavěný roku 1852.Kluky


kostelík

Kostelík zbudován zásluhou obětavých občanů roku 1918.Kostelec nad Vltavou


kostel Narození Panny Marie

Raně gotický kostel z poloviny 13. století, rozšířený v 18. století o kruchtu a část zdaleka viditelné věže.Kovářov


kostel Všech svatých

Raně gotický kostel z konce 13. století s věží přistavěnou v 18. století.Krč


kostel sv. Václava

Raně gotický kostel z přelomu 12. a 13. století, původně zasvěcený sv. Mikuláši. Tomuto světci je věnována většina fresek ze 14. století na stěnách a stropě. Kostel byl částečně zbarokizován v roce 1761 a roku 1913 rozšířen. Byla příčně vestavěna nová loď do původního kostelíku, z něhož zbyl jen presbytář a věž.Lašovice


kostel Navštívení Panny Marie

Raně gotický kostel z let 1250-70, dokončený v 17. a 18. století (presbytář, věž, sakristie).Milevsko


bazilika Navštívení Panny Marie

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Původně románská trojlodní bazilika z konce 12. století v areálu bývalého kláštera, rozšířena koncem 13. století o gotickou příčnou loď a pětiboce uzavřený chór s žebrovou klenbou. Roku 1420 byl kostel s klášterem vypálen a částečně pobořen husity. Hlavní loď zaklenuta při barokní úpravě před rokem 1648. V té době dostává kostel barokní vnitřní vybavení, věže jsou ukončeny kopulemi. Románský vstupní portál spolu s dvojvěžím je na severní straně kostela. V letech 1897-98, po odstranění barokních kopulí dostaly průčelní věže novorománský vzhled. Stávající vzhled baziliky je z oprav v 90. letech 20. století a z let 2004-06.

klášter Milevsko

kostel sv. Bartoloměje

3.2.2008 10.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Na místě původního malého gotického kostelíka zbudovaného před rokem 1524 Jindřichem ze Švamberka postaven novorománský kostel v letech 1863-66 podle projektu Maxmiliána Šimanovského. Jde o trojlodní stavbu s pětiboce uzavřeným presbytářem, s hranolovou věží na západním průčelí. Některé vnitřní zařízení přeneseno ze starého kostela.kostel sv. Jiljí

3.2.2008 3.2.2008 10.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 10.2.2008

Původně románský tribunový kostel založený před rokem 1187. Gotická úprava ze 14. století dnes jednolodního kostela s pětibokým presbytářem, na západě s románskou zvonicí a na severu s dochovaným románským kvádříkovým zdivem. Presbytář a sakristie zaklenuty síťovou klenbou „milevského typu“, s malbami a nápisy ze 16. století vztahujícími se k rodu Hodějovských z Hodějova. Loď je plochostropá s replikou kazetového renesančního stropu. Po obvodu lodi se nacházejí patky gotické klenby. Krov kostela je gotický. V roce 1840 byl kostel uzavřen a až v letech 1883-84 byl nákladně opraven. V románské zvonici jsou zvony z roku 1497 a 1630.synagoga

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Tzv. „nová synagoga“ postavená v letech 1914-19 podle projektu arch. Střílka z Prahy je ojedinělým spojením empíru a kubismu. Vnější dvouramenné schodiště vede dovnitř na ženskou galerii nesenou kamennými sloupy. Od roku 1956 je majetkem Církve československé husitské.Mirotice


kostel sv. Jiljí

8.5.2006 8.5.2006

Původně románský kostel z 12. století, přestavovaný v roce 1694 a v letech 1870-72. Zvonice postavena roku 1670. Věž kostela čtyřpatrová, ve třetím patře na západní straně podvojné románské okno.Mirovice


kostel sv. Klimenta

30.12.2008 19.7.2003 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008

V jádru raně gotický kostel z 13. století, barokně přestavěn v 18. století. V interiéru řada náhrobníků.kostel Církve československé husitské

19.7.2003 30.12.2008 30.12.2008

Husův sbor z roku 1937.

Náboženská obec

Myšenec


kostel sv. Havla

24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008

Původně románský kostel má dochovanou sakristii snad z 11. století, chrámovou loď z 2. poloviny 13. století a obnovené fresky ze 14. století. K západnímu průčelí kostela přiléhá hranolová věž, která byla v roce 1724 barokně přestavěna a zvýšena podle projektu A. E. Martinelliho. Po roce 1900 došlo k další přestavbě věže, při které z ní byly v duchu regotizace barokní prvky odstraněny. Ve věži jsou dva zvony – starší z roku 1494 a mladší z roku 1592, který byl za druhé světové války zabaven, ale v létě 1945 byl do věže opět zavěšen. Presbytář tvoří obdélné pole s křížovou klenbou a paprščitě sklenutý pětiboký závěrOrlík nad Vltavou


kostel sv. Prokopa

Původně gotický kostel z 13. století, přestavěný v 19. století.Oslov


kostel sv. Linharta

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Původně gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn v roce 1778 a upraven roku 1914.Písek


kostel Narození Panny Marie

10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008

Děkanský raně gotický trojlodní kostel ze 13. století původně s dvojicí stejných věží, z nichž jedna byla roku 1489 přistavěna Mikulášem Píseckým do dnešní výšky 74 metrů. Roku 1555 byla značně poškozena požárem. Hodiny sem byly přeneseny roku 1854 ze zbořené hradní věže, visí zde čtyři zvony z dílny Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova. Při barokních úpravách kostela v 18. století přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého (1743), novogotické úpravy v 19. století. V interiéru novogotický hlavní oltář od řezbáře J. Krejčíka, na postranním oltáři obraz Panny Marie z 15. století malovaný na dřevě ve zlatě, tzv. Písecká Madona. Cínová křtitelnice je z roku 1587, pneumatické varhany z roku 1902 postavil E. Š. Petr z Prahy.kostel Povýšení sv. Kříže

10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008

Původně dominikánský klášter s kostelem byl 20. srpna 1419 za husitských bouří pobořen a obnoven až za třicetileté války roku 1636 v barokním slohu. Roku 1787 byl klášter Josefem II. zrušen a v roce 1796 císařem Františkem určen za kostel pro vojenskou posádku. Výrazné renesanční sgrafitové průčelí je pozůstatek z doby, kdy objekt sloužil jako městská solnice. Na věži visí dva zvony z let 1575 a 1673. Kostel je opačně orientován a jeho půdorys má tvar kříže. Hlavní oltář je ze 17. století, oltáře v kaplích pocházejí z 18. století.kostel Nejsvětější Trojice

10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008

Pozdně gotický až renesanční kostel z roku 1576 vystavěn na původním hřbitově, dnes pietním parku, kde jsou pochováni význační představitelé města, kultury, školství (např. historik August Sedláček, houslista Otakar Ševčík). Vchod do kostela tvoří mramorový portál se znakem města Písku, stěna uvnitř jsou zdobeny renesančními ornamenty. Z mobiliáře kostela se dochovala pozdně renesanční vyřezávaná kazatelna. Dnes objekt slouží jako koncertní a výstavní síň.kostel sv. Václava

10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008

Kostel z let 1695-97 postaven na místě staršího kostela ze 13. století. Věž pochází z roku 1719, kruchta z roku 1740. Opravy kostela provedeny v letech 1891 a 1972.synagoga

10.2.2008 10.2.2008

Stavba synagogy dokončena v roce 1870. Dochovalo se ojedinělé architektonické řešení exteriéru v tzv. maurském stylu.modlitebna Českobratrské církve evangelické

24.2.2008 24.2.2008

Budova bývalého kina upravena v roce 1949, rekonstruována v letech 1953-55, kdy byla upravena modlitebna a instalovány nové varhany. V letech 1993-97 byla provedena celková rekonstrukce pláště sborového domu a přístupového schodiště. V roce 2002-03 prošel sborový sál mnoha výraznými změnami, mimo jiné byly namontovány kostelní lavice, které nahradili dosavadní sklapovací kinosedačky.

Farní sbor

Pohoří


kostel sv. Petra a Pavla

8.5.2006 8.5.2006

Původně raně gotický kostel ze 13. století se starým hřbitovem, přestavěný v 18. století a opravený roku 1992.Protivín


kostel sv. Alžběty

24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008

Raně barokní děkanský kostel z let 1661-62.

děkanství Protivín

kaple sv. Anny

4.5.2008 4.5.2008 4.5.2008

Raně barokní kaple z let 1690-1707 postavena Sigmundem Ludvíkem Trauttmansdorfem jako rodinná hrobka. Kolem kaple později zřízen hřbitov, který byl roku 1945 zrušen a změněn v park.Předbořice


kostel sv. Filipa a Jakuba

19.7.2003

Raně gotický kostel ze 13. století se zajímavou klenbou presbytáře, přestavěný v 19. století (věž a strop).Přeštěnice


kaple Nanebevzetí Panny Marie

11.5.2008 11.5.2008 11.5.2008 11.5.2008

Kaple postavena roku 1882 na místě původní kapličky. Před kaplí stojí velký kamenný kříž z roku 1851.Putim


kostel sv. Vavřince

24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008 24.2.2008

Původně raně gotický kostel. Má dvě lodi, jižní z 2. poloviny 13. století, která sloužila katolíkům a severní ze 14. století, která sloužila utrakvistům. V 18. století byly obě lodi propojeny, klenby podpírá silný středový sloup. Další úpravy v roce 1834. Pod dlažbou kostela jsou hrobky rytířů, pánů Radkovců z Drahonic, hroby rodu Vrábských z Mladějovic a Švamberků z Kestřan a několika kněží. Náhrobníky, původně umístěné v kostelní dlažbě, byly roku 1902 přemístěny na vnější jižní stranu kostela a roku 2003 na vnitřní zeď severní lodi. Varhany jsou z roku 1799, v roce 1950 byly elektrifikovány. V kostele jsou dva oltáře, hlavní sv. Vavřince a oltář Panny Marie. Na věži kostela zůstal z původních čtyř zvonů jen zvon sv. Ondřej z roku 1533, ostatní byly zrekvírovány v letech 1917 a znovu, po pořízení nových z roku 1928, v roce 1942. U východní stěny mezi oltáři jsou dvě křtitelnice – kamenná ze 14. století a cínová z 18. století.Radobytce


kostel sv. Ondřeje

10.10.2004 10.10.2004

Původně gotický kostel ze 13. století, barokně přestavěný v 18. století. Z gotického období zachován portál. Oprava celého kostelního areálu vč. bývalého hřbitova, fary, kaplí a hospodářských stavení dokončena roku 1992. Typická báň kostela se často vyskytuje v Alšových kresbách.Sepekov


kostel Jména Panny Marie

11.5.2008 11.5.2008 11.5.2008 11.5.2008

Poutní chrám z let 1730-33 postaven pod vlivem K. I. Dientzenhofera na místě bývalé románské kaple. Kopuli chrámu ozdobil freskou strahovský premonstrát Siard Nosecký. V letech 1761-67 přistavěn barokní ambit se čtyřmi kaplemi.Slabčice


kostel sv. Josefa

10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008

Kostel postaven roku 1899 ze sbírek krajanů v Americe a sbírek po Čechách. Celkově opraven v roce 2000. Vysoko nad vchodem v nice má zajímavou sochu.Svatá Anna


kaple sv. Anny

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Pozdně gotická kaple postavena v letech 1545-48 Jindřichem ze Švamberka podle pověsti na místě původní poustevny. Oltář s obrazem sv. Anny je barokní z 18. století.Svatá Rosalie


kaple sv. Rozálie

10.2.2008 10.2.2008 10.2.2008

Poutní kaple zasvěcená patronce proti moru byla původně malou kapličkou z roku 1682 u morového hřbitova z roku 1680. Rozšířena byla roku 1719, zrušena v roce 1786 a obnovená roku 1832. Při opravě v letech 1993-94 bylo zjištěno, že konstrukce lodě kaple je hrázděná.Svatý Jan


kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Pozdně gotický kostel z roku 1567, obnovený roku 1777.Varvažov


kostel sv. Kateřiny

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Původně gotický kostel ze 13. století s typickým maltézským křížem na věžičce, přestavěn v 16. století.Veselíčko


kostel sv. Anny

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Pseudoslohový kostel z roku 1851.Vráž


kostel

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Novogotický kostel přistavěn k původně loveckému zámku v letech 1868-75, po požáru obnoven v roce 1881.Záhoří


kostel sv. Michaela archanděla

3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008 3.2.2008

Původně gotický kostel z 2. poloviny 14. století. Za třicetileté války, roku 1639, byl kostel vypálen a pobořen, poté vystavěn barokně roku 1689. Má samostatnou patrovou zvonici s bohatě profilovanou korunní římsou z konce 16. století, barokně přestavěnou a dokončenou roku 1768. Ve věži jsou umístěny tři zvony. Nejstarší část kostela – presbytář - pochází ze 14. století. V kostele jsou tři oltáře z 1. poloviny 18. století – hlavní sv. Michaela archanděla a boční Panny Marie a sv. Josefa.