okres Plzeň sever

Seznam obcí:
Blatnice, Březí, Březín, Číhaná, Čívice, Dolany, Dolní Bělá, Dolní Jamné, Druztová, Dýšina, Heřmanova Huť, Hodyně, Hracholusky, Chotíkov, Chříč, Jezná, Kostelec, Kozojedy, Kozolupy, Kožlany, Kralovice, Krašov, Krašovice, Krsy, Křečov, Ledce, Líšťany, Lochousice, Luková, Manětín, Mariánský Týnec, Město Touškov, Mladotice, Nečtiny, Nynice, Nýřany, Obora, Ostrovec, Pernarec, Planá, Plasy, Pňovany, Potvorov, Přehýšov, Rabštejn nad Střelou, Strážiště, Stvolny, Tis u Blatna, Úherce, Úlice, Úněšov, Úterý, Vejprnice, Velečín, Vidžín, Všehrdy, Všeruby, Vysoká Libyně, Žebnice, Žihle

Blatnice


kostel Nejsvětější Trojice

Novorománský kostel z roku 1900. Základní kámen byl položen 29. dubna 1900 a stavba byla dokončena za šest měsíců, 7. října 1900. Kostel má jednoduchý obdélníkový půdorys, na západní straně s věží. Hlavní oltář je v novorománském slohu, nese plastiku Nejsvětější Trojice a dvou andělů.Březí


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel z let 1719-20. V interiéru pozdně gotická Madona.Březín


kostel sv. Bartoloměje

Původně gotický kostel, zmiňovaný roku 1358, zbarokizován v letech 1722-25 podle projektu Tomáše Hafeneckera. Je jednolodní s elipsovitou lodí, se západní hranolovou věží a čtvercovým presbytářem s obdélnou sakristií v ose. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut plackou, věž má neobvyklou mansardovou střechu.Číhaná


kostel sv. Václava

Barokní kostel z roku 1717.Čívice


kostel Nejsvětější Trojice

Původně gotický kostel, z kterého se dochovaly portály a kněžiště. V 18. století zcela barokizován. V interiéru pozdně gotická díla - socha sv. Jana Křtitele z doby kolem roku 1500 a dvoukřídlá archa s reliéfy sv. Václava a Víta od tzv. Týneckého mistra z roku 1520.Dolany


kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel ze 13. století, postaven na románských základech. Za husitských válek byl kostel opuštěn, ve válkách švédských z části pobourán a hřbitov kolem něho zasypán, za třicetileté války opět kostel zchátral. Pokaždé byl ale opraven, naposledy v té době v roce 1838. Roku 1878 byly ale oba zdejší zvony - renesanční z roku 1553 a barokní z roku 1684 – odvezeny do Chříče. V letech 1882-95 byl kostel vydrancován a zpustošen a naposled opraven včetně zbudování nové věže v roce 1895. V předválečném období a po 2. světové válce kostel zchátral natolik, že se stal zříceninou. V roce 2001 začaly záchranné práce na obnově kostela.Dolní Bělá


kostel Povýšení sv. Kříže

Farní kostel byl založen kolem roku 1357. Dnešní klasicistní stavba pochází z let 1820-22. K obdélné lodi s věží nad středem průčelí přiléhá kněžiště se sakristií.Husova kaple

Kaple Českobratrské církve evangelické z roku 1939 byla postavena podle návrhu architekta Jaroslava Fišera z Plzně.Dolní Jamné


kostel sv. Petra a Pavla

Kostel je pozdně románskou stavbou z 1. poloviny 13. století s některými raně gotickými prvky. Tribuna v podvěží má dvě hrotité arkády se středovým sloupem. Věž přestavěna goticky ve 14. století, další úpravy kostela jsou barokní z roku 1696. Kostel je jednolodní s polygonálně ukončeným presbytářem. Presbytář je sklenut barokní valenou klenbou s výsečemi, loď má dřevěný kazetový strop. V interiéru gotický znakový náhrobník a polychromovaná socha Madony z doby kolem roku 1400.Druztová


kostel sv. Maří Magdalény

Původně gotický kostel dal postavit roku 1351 pán Racek ze Švamberka. Klenba presbytáře byla postavena roku 1632, hlavní oltář je pseudogotický a pochází z roku 1906. Barokně přestavěn byl kostel kolem roku 1700. V lodi po levé straně je baldachýnový oltář z doby kolem roku 1720, po pravé straně oltář sv. Martina z 2. poloviny 17. století. Kazatelna je raně barokní a kamenná křtitelnice pochází z doby kolem roku 1800. Ve věži kostela bývaly celkem tři zvony, ale v roce 1916 byly dva menší zabaveny pro válečné účely. Ponechán byl pouze největší zvon ulitý roku 1640.kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaple z roku 1745, dílo O. Kondela. Nad vstupním portálem je socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Ve věži kaple bývaly dva zvony, ale v září 1916 byl větší z nich zabaven a roztaven.Dýšina


kostel Nejsvětější Trojice a Šimona a Judy

Dvouvěžový kostel, původně gotický z roku 1328 (zachován presbytář), přestavěn barokně v roce 1696. Pozdně gotické sochy apoštolů z počátku 16. století při oltáři.Heřmanova Huť


v části Horní Sekyřany

kostel sv. Martina

Původně gotický kostel z 2. poloviny 14. století (portály, okna). Barokně přestavěn v letech 1678-1704.v části Vlkýš

kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaple z roku 1763, novobarokně upravena v roce 1906.Hodyně


kaple sv. Jana Křtitele

Vysoká barokní kaple z let 1748-51 se znakem opata plaského kláštera Silvestra Hetzera postavena na místě původní kaple, která byla poškozena za husitských válek a ve třicetileté válce. Ze staré kaple byly do nové přeneseny sochy tří světců. Po roce 1785 kaple krátký čas sloužila jako kontribuční sýpka, až ji roku 1799 obec vykoupila a obnovila.Hracholusky


kaple sv. Diviše

Barokní kaple z roku 1687 s freskami mariánské legendy z roku 1735 od Václava S. Schmita. Kaple je šestiboká stavba s věží připojenou na jižní straně. Pod kaplí je hrobka majitelů panství.Chotíkov


kostel Povýšení sv. Kříže

Klasicistní kostel z roku 1834. V interiéru obraz Ukřižování od Karla Škréty z doby kolem roku 1670.Chříč


kostel sv. Jana Nepomuckého

Pozdně barokní kostel v roce 1769 přistavěn k zámku.Jezná


kostel Nejsvětější Trojice

Původně gotický kostel z počátku 14. století (zasvěcen byl sv. Václavu). Kolem roku 1600 vyhořel a pro nedostatek prostředků se dočkal obnovy až v letech 1766-73. Přestavěn byl pozdně barokně. Po zásahu bleskem byla roku 1875 opravena a zvýšena věž kostela. Roku 1907 byl kostel naposledy kompletně opraven a bylo pořízeno nové vnitřní zařízení. V interiéru jsou náhrobníky z 16. století.Kostelec


kostel sv. Jiří

Původní kostel do dnešní podoby přestavěn v letech 1741-44 v barokní gotice podle plánů J. Santiniho.Kozojedy


kostel sv. Mikuláše

Původně gotický kostel přestavěn patrně podle Santiniho plánů. K obdélné lodi připojeno užší kněžiště uzavřené třemi stranami osmiúhelníka. Nad západním průčelím lodi je věž, po severním boku presbytáře pravoúhlá sakristie.V průčelí kostela znak plaského opata Eugena Tyttla.kostelík Církve československé husitskéKozolupy


kostel sv. Štěpána

Barokní kostel z let 1777-82 postavený podle návrhu A. Haffeneckera.Kožlany


kostel sv. Vavřince

Původně gotický kostel ze 13. století. Byl upravován v roce 1563 za Týřovských a přestavěn po požáru v roce 1769 barokně. Je jednolodní stavbou s pětibokým presbytářem, západní věží, sakristií na jižní a předsíní s barokním štítem na severní straně. Z gotické stavby je dochován presbytář s žebrovou klenbou o dvou polích. Presbytář i vítězný oblouk je pokryt nástěnnými gotickými malbami, představujícími proroky, apoštoly a zemské patrony. Hlavní oltář kostela je novogotický s barokním obrazem sv. Vavřince. Postranní oltáře pocházejí ze zrušeného dominikánského kláštera v Plzni a jsou na nich obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vincenc káže lidu.Kralovice


kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický cihlový kostel z konce 13. století, přestavěný renesančně Bonifácem Wolmutem v letech 1575-81. V interiéru gotické sousoší Zvěstování od tzv. Týneckého mistra z počátku 16. století. V jižní kapli malovaný renesanční epitaf Floriána Gryspeka, pod ním mumiová hrobka rodu Gryspeků. Vzácné varhany z roku 1671, dílo H. Mundta, byly v roce 1975 restaurované.kostel Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel z roku 1934.Krašov


kostel sv. Ondřeje

Vzácný tribunový kostel, románská stavba z kvádříkového zdiva z počátku 13. století. Presbytář byl sklenut žebrovou klenbou v době gotické, nahradil původní románskou apsidu. Úpravy kostela ještě v roce 1807. V sakristii a lodi renesanční náhrobníky Račínů z Račína, sídlících na tvrzi Vlkošov. Gotická socha Madony z doby kolem roku 1400.Krašovice


kostel sv. Jiljí

Pozdně barokní kostel z roku 1778.Krsy


kostel sv. Vavřince

Gotický kostel ze 14. století. Přestavěn po požáru v roce 1813. V interiéru pozdně gotické sochy sv. Anny a sv. Blažeje z doby kolem roku 1500. Hlavní oltář je z roku 1876. Kostel měl původně tři zvony, dnes je ve věži jen zvon Blažej z roku 1818. Od roku 2000 dochází k postupným opravám kostela (oprava krovu a stropu lodě, krov věže), v roce 2010 byla dokončena oprava věžních hodin.Křečov


kostel sv. Petra a PavlaLedce


kostel sv. Jakuba Většího

Původně gotický kostel, barokně přestavěn v letech 1768-69. V interiéru cenné barokní zařízení.Líšťany


kostel sv. Petra a Pavla

Kostel postaven v letech 1768-69 O. Kondelem. Ke kostelu byla přistavěna empírová hrobka. V interiéru kamenná renesanční křtitelnice se znaky a gotická socha Panny Marie.Lochousice


kaple sv. Floriána

Klasicistní kaple z roku 1847, naposledy opravována v roce 1995. Je jednolodní, obdélná, s polokruhovým presbytářem a hranolovou věží v průčelí. Presbytář je sklenut konchou, loď je plochostropá. Vnitřní výzdobu provedl W. Perner z Plzně.Luková


kostel sv. Jiří

Gotický kostel ze 14. století, přestavěn po požáru v roce 1796 a upraven novorománsky roku 1858.Manětín


kostel sv. Jana Křtitele

Děkanský kostel byl z původní gotické podoby důkladně barokně přestavěn J. J. Hessem v letech 1712-19. V interiéru obrazy Petra Brandla Kristův křest, sv. Antonín a Výchova Panny Marie, byly vytvořeny v letech 1715-16.kostel sv. Barbory

Raně barokní kostel z roku 1697, postavený podle plánů J. B. Matheyho. V interiéru obrazy od Petra Brandla – Stětí sv. Barbory, Smrt sv. Isidora, Zavraždění sv. Václava, u dalších autorství sporné.kaple sv. JosefaMariánský Týnec


kostel Zvěstování Panny Marie

Bývalý poutní kostel z let 1720-51 byl postaven podle plánů Jana Blažeje Santiniho klášterním stavitelem O. Kondelem na půdorysu rovnoramenného kříže. Jižní průčelí bylo opatřeno dvěma věžemi. Kupole kostela se zřítila v roce 1920. Přilehlé ambity kolem nádvoří původní rajské zahrady pochází z roku 1692, jejich fresková výzdoba, převážně s mariánskými výjevy, je dílem F. J. Luxe z let 1753-54.Město Touškov


kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel z let 1777-78 postavený podle návrhu A. Haffeneckera.Mladotice


kaple Jména Panny Marie

Šestiboká barokní kaple postavena v letech 1708-10 dle návrhu J. Santiniho. Fresky uvnitř jsou dílem J. A. Pinka.modlitebna Církve československé husitské

Kaple postavena v roce 1937.Nečtiny


kostel sv. Jakuba Většího

Původní kostel postavený kolem roku 1290 byl za husitů zničen. Druhá podoba kostela byla dokončena za Jana Pluha z Rabštejna roku 1534. Tento rozpadlý kostel byl zbořen a postaven nový barokní v letech 1750-52. K jeho obdélné plochostropé lodi je připojeno polokruhovité kněžiště, na severu je sakristie, na jihu oratoř. Při západním průčelí se zdvihá dvoupatrová hranolová věž, zakončená cibulovou bání. Na hlavním oltáři s baldachýnovým rámem visí obraz sv. Jakuba. Kostel byl naposledy opraven v letech 2000-01.kostel sv. Anny

Původní kostel byl postaven od v letech 1450 - 1462. Za třicetileté války byl zničen a v letech 1655-57 znovu vybudován Václavem Adamem Kokořovcem v raně barokním slohu. Kostel má jednolodní plochostropou loď s půlkruhovým triumfálním obloukem, širokým presbytářem a sakristií s hrobkou. Po roce 1970 byl upraven na síň zemědělských tradic okresu. Nyní zde pořádá nadace C. Turby mezinárodní divadelní semináře známé jako „Studio Kaple“.v části Hrad Nečtiny

kaple sv. Terezie

Pohřební kaple rodu Mensdorfů z roku 1858. Postavena na kruhovém půdorysu s předsazenou předsíní. Nad nízkou střechou se zvedá válcová lucerna krytá kupolí. Po roce 1992 byla zničená stavba zrestaurována.Nynice


kaple sv. Kateřiny

Barokní kaple z let 1699-1701.Nýřany


kostel sv. Prokopa

Novogotický kostel z roku 1904.Obora


kostel sv. Michaela archanděla

Původně gotický kostel přestavěn barokně v roce 1708. Věž přistavěna v roce 1810.Ostrovec


kostel sv. Jana Křtitele

Původně gotický kostel přestavěn barokně v roce 1757. Od roku 2006 je postupně opravován.Pernarec


kostel sv. Mikuláše

Původně gotický hřbitovní kostel byl v letech 1820-22 empírově přestavěn.Planá


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel, v letech 1752-53 barokizován. V interiéru nástěnné malby z konce 14. století, socha sv. Barbory z doby kolem roku 1500.Plasy


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský klášterní kostel budován v letech 1154-1204. V roce 1204 byl vysvěcen. Byla to románská trojlodní bazilika s křížovou lodí. Presbytář byl zakončen apsidou. Hlavní loď byla oddělena od bočních lodí čtyřbokými pilíři. To vše se zachovalo v základních zdech kostela a proto je nynější kostel totožný s původním. V době husitských válek byl spolu s klášterem pobořen a ležel dlouho ve zříceninách, až byl barokně vystavěn v letech 1661-66 za opata Kryštofa Tenglera. Hlavní loď je oddělena od bočních lodí řadou čtyrbokých pilířů. Klenba lodí i presbytáře je křížová bez žeber, ale klenba středního pole lodi je plackovitá. Hlavní oltář je barokní z roku 1666 s bohatou výzdobou od Karla Škréty. Raně barokní varhany od loketského varhanáře Abrahama Starcka byly opraveny na přelomu 20. a 21. století a 19. září 2006 byly slavnostně navráceny na své místo. Průčelí kostela je zakončeno jednoduchým barokním štítem.kostel sv. Václava

Původně gotický jednolodní hřbitovní kostel ze 14. století byl poprvé přestavěn v roce 1690. Autorem přestavby byl Jean Baptiste Mathey. Kostel byl opraven, vyzdoben novým oltářem, klenbou a dvěma věžemi. Druhou přestavbou kostel prošel v roce 1826 na příkaz kancléře Metternicha. Kostel byl upraven podle návrhu Petra de Nobile v klasicistním slohu na hrobku rodu Metternichů. Bylo upraveno průčelí, sníženy věže, zřízena hrobka, ve které je pohřben sám kníže Metternich, jeho tři ženy a děti. Jako poslední zde byl pohřben kníže Richard Metternich v roce 1930.královská kaple sv. Václava a sv. Maří Magdalény

Patrová obdélná pětiboce zakončená královská kaple pochází patrně z doby před rokem 1265. Ve spodní části se nachází kaple sv. Václava s raně gotickými nástěnnými malbami z doby kolem roku 1280. V horní části je kaple sv. Maří Magdalény. Spodní kaple je sklenuta dvěma poli křížové klenby, horní kaple má klenbu žebrovou s tesanými vegetabilními hlavicemi. Při barokní přestavbě kláštera v letech 1685-86 byla po stranách kaple postavena sýpka a na kapli byla přistavěna věž se třemi kupolemi a hodinovým strojem z roku 1686.Pňovany


kaple sv. Anny

Barokní kaple ze 17. století, opravena v roce 1962.Potvorov


kostel sv. Mikuláše

Pozdně románský jednolodní kostel byl postaven v 1. polovině 13. století z kvádrového neomítnutého zdiva. Původně byl opevněn vodním příkopem. Za husitských válek byl zpustošen, byla stržena klenba a dlouhou dobu zůstal bez střechy a věže. Věž přistavěna v roce 1825. Vnější stěny chrámové lodi i apsidy zdobeny obloučkovým vlysem. Na jižní straně chrámu zdobený ústupkový portál. V apsidě zbytky nástěnných románských maleb. Tribuna na dvou obloucích, střední pilíř zdobený. Hlavní oltář je barokní z roku 1673.Přehýšov


kaple Navštívení Panny Marie

Novogotická kaple postavena roku 1893. K průčelí lodi přiléhá věž.Rabštejn nad Střelou


kostel Sedmibolestné Panny Marie

Klášterní kostel z let 1766-69, postaven podle návrhu Anselma Luraga.kaple Panny Marie

Barokní loretánská kaple z roku 1671.Strážiště


kostel sv. Martina

Původně raně gotický kostel z 2. poloviny 13. století, zbarokizován v letech 1713-20.Stvolny


kostel Narození Panny Marie

Raně gotický kostel z počátku 14. století, upraven v 18. století.v lokalitě Víska

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel zmiňován roku 1363. Později barokně upraven. Kostel byl postaven jednolodní s pravoúhlým presbytářem a sanktusovou věžičkou na střeše. Vybavení kostela bylo barokní. Po roce 1945 opuštěn a zdevastován.Tis u Blatna


kostel Povýšení sv. Kříže

Původně gotický kostel ze 14. století, přestavěn barokně v roce 1788.Úherce


kostel sv. Josefa

Novorománský kostel z let 1900-01.Úlice


kaple sv. Vavřince

Pozdně renesanční kaple postavena v letech 1615-19. Na východní straně presbytáře je osazena renesanční deska s tesaným krucifixem z roku 1589. V interiéru jsou dochovány náhrobníky Úlických a Schirndingů. Hlavní oltář je renesanční.Úněšov


kostel sv. Prokopa

Původně gotický kostel, zcela barokizován v letech 1738-39. Jedná se o jednolodní stavbu s pětiboce ukončeným presbytářem zesíleným opěrnými pilíři zachovanými z původního gotického kostela. Na severní straně je hranolová věž s lucernou a cibulkou. Západní průčelí členěné vysokými pilastry završuje trojúhelně ukončený štít. Kostel byl opravován v letech 1900, 1972 a v roce 2009 byla opravena čelní fasáda.Úterý


kostel sv. Jana Křtitele

Původní kostel stál na tomto místě obklopen hradbami a příkopem a byl dřevěný. Při rozsáhlém požáru městečka dne 6. května 1694 vyhořel a poté byl vystavěn nový, barokní v letech 1695-98, patrně za účasti Kryštofa Dientzenhofera. Vyřezávaný hlavní oltář je darem tepelského opata Raimunda Wilferta II. Kostelní věž je vysoká 45 metrů a byly v ní zavěšeny tři zvony z let 1662, 1696 a 1699. Nejstarší zvon byl kvůli poškození v roce 1892 vyměněn, ostatní dva byly zabaveny pro válečné účely. Dnes je ve věži kostela jen jeden zvon. V roce 1903 byly na věž kostela umístěny hodiny, od roku 2001 jsou řízeny elektronicky. V kostele jsou vzácné varhany z doby kolem roku 1720 od neznámého autora.kostel sv. Václava

Barokní kostel z let 1747-49 s erbem opata tepelského kláštera nad vchodem. Postaven na místě kaple postavené kolem roku 1660. Hodnotný iluzivní oltář pochází z roku 1750.Vejprnice


kostel sv. Vojtěcha

Barokní koste postaven v letech 1722-26 z finanční podpory Františka Václava z Vrtby F. M. Kaňkou na místě středověké tvrze. Chrámová loď byla původně krytá plochým stropem s freskou J. V. Spitzera. Roku 1779 byl chatrný strop nahrazen klenbou s freskami J. V. Spitzera a J. Redelmayera s výjevy ze života sv. Vojtěcha. V presbytáři jsou fresky od F. J. Luxe z doby kolem roku 1740. Cenná sochařská výzdoba je dílem L. Widmana z let 1740-60.Velečín


věž kostela Jména Panny Marie

Z pseudogotického kostela postaveného v letech 1868-69 z příspěvků manželů Wenzela a Rosalie Tauberových zbyla pouze věž. V 70. letech 20. století byl kostel odsvěcen a přestavěn. Dnes zde sídlí obecní úřad.Vidžín


kostel sv. Jakuba

Kostel s presbytářem ze 14. století. Loď a věž jsou barokní, z roku 1708.Všehrdy


kostel sv. Prokopa

Z původního gotického kostela z poloviny 14. století zachován presbytář s gotickou žebrovou klenbou. Za husitských válek v 15. století byl pobořen. V letech 1580-89 byl znovu opraven a byl pořízen zvon od pražského zvonaře Brikcího z Cinperka vysoký 62 cm s průměrem 75 cm. V letech 1730-32 přestavěn podle návrhu Jana Blažeje Santiniho stavitelem O. Kondelem ve stylu barokní gotiky. Při přestavbě byla za oltářem přistavěna šestiboká sakristie. Loď kostela je 12,7 m dlouhá a 7,5 m široká. Částečně je překlenuta kruchtou. Na ni a pak dále na věž vedou dřevěné schody. Klenba lodi je valená, se štukovými žebry, ukončená konsolami. Okna kostela jsou gotizující se skly zalitými v olovu. V západním průčelí kostela je věž ukončená jehlancovitou střechou s lucernou. Nad její přízemní římsou je v kameni tesaný znak plaského opata Eugena Tyttla s letopočtem 1732. Umělecká hodnota kostela spočívá především v jeho mimořádně estetické architektonické členitosti, která svědčí o Santiniho vlastnoručním projektu, i když jeho realizace proběhla téměř 10 let po architektově smrti.Všeruby


kostel sv. Ducha

Kostel původně z 15. století. Naposledy přestavěn novogoticky v roce 1907. V interiéru pozdně gotická Madona z doby kolem roku 1500.kostel sv. Martina

Vzácně zachovaná stavba románského kostela z kvádrového zdiva z konce 12. století. Tribuna na dvou sloupech byla při mši určena pro panstvo, přístup na ni byl přímo z paláce hradu po dřevěné lávce. Presbytář byl přestavěn barokně v roce 1684.Vysoká Libyně


kostel sv. Blažeje

Pozdně gotický kostel z 15. století.Žebnice


kostel sv. Jakuba Většího

Barokní kostel z let 1784-85 s patrnými prvky gotiky ze starší stavby (presbytář, křížové klenby). V oknech kopie původních gotických vitráží z doby kolem roku 1330; originály jsou uloženy v Národním muzeu a v Západočeské galerii.Žihle


kostel sv. Filipa a Jakuba

Hřbitovní kostel z roku 1776.kostel sv. Václava

Barokní kostel z roku 1731.