okres Prachatice

Seznam obcí:
Bohumilice, Čkyně, Dub, Frantoly, Horní Vltavice, Husinec, Chroboly, Korkusova Huť, Kratochvíle, Křišťanov, Ktiš, Kvilda, Lažiště, Lhenice, Libínské Sedlo, Lštění, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nicov, Nové Hutě, Pěkná, Prachatice, Stachy, Staré Prachatice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Svatá Magdalena, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Těšovice, Vacov, Vadkov, Vimperk, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zbytiny, Zdíkov, Zdíkovec, Želnava

Bohumilice


kostel Nejsvětější Trojice

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Kostel postaven koncem 13. století, přestavěn po roce 1663 a po požáru v letech 1817-18. Portál v románsko-gotickém slohu, vnitřní zařízení je pseudobarokní z 1. poloviny 19. století.

mapa

Čkyně


kostel sv. Maří Magdalény

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Původně gotický kostel z doby kolem roku 1370, přestavěn v roce 1789 a v roce 1850. Vnitřní zařízení z 19. století.

mapa

synagoga

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Klasicistní synagoga z roku 1828.

mapa

Dub


kostel Rozeslání sv. apoštolů

3.7.2004 3.7.2004

Kostel z roku 1787, věž přistavěna v roce 1807. Vnitřní zařízení je z 18. století s novějšími doplňky.Frantoly


kostel sv. Filipa a Jakuba

12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009

Barokní kostel postaven roku 1756 na místě gotické svatyně, kterou roku 1754 zničil požár.Horní Vltavice


kostel Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého

19.8.2008 18.8.2008 18.8.2008 18.8.2008

Barokní kostel vznikl v letech 1724-26 rozšířením původní kaple Panny Marie z roku 1714. Kostel byl vysvěcen 24. září 1724, ale jeho přestavba pokračovala . V roce 1727 byly postaveny varhany Jiřím Dvorským, v roce 1728 byla dokončena věž kostela se dvěma zvony. Třetí zvon byl zavěšen roku 1770, od roku 1842 ukazovaly čas věžní hodiny. Současný hodinový stroj je z roku 1914 z vídeňské dílny Richarda Liebinga. Roku 1859 byl kostel zvětšen. Křišťálový lustr uvnitř kostela pochází z lenorské sklárny a je z roku 1902. Původní lustr z roku 1862 se v roce 1902 zřítil. Původní varhany byly nahrazeny nástrojem z roku 1812 od tachovského varhanáře Gartnera. Obrazy a vnitřní zařízení většinou z 1. poloviny 18. století.Husinec


kostel Povýšení sv. Kříže

7.7.2004 5.7.2004

Původně gotický kostel, kdy byl založen nelze přesně zjistit. Snad roku 1654 shořel, možná, že dříve, jisté však je, že roku 1663 se dostavoval. V noci po sv. Václavu roku 1802 během jedné hodiny opět vyhořel, i zvony se roztavily. Na podzim roku 1804 se koatel znovu dostavoval. Pro nedostatek peněz byly vymalovány tři oltáře na stěny, ze sbírek se pořídily varhany s 10 mutacemi. Farní kostel chová tři památné předměty: starou gotickou monstranci, papežský kalich (darován od papeže Pia IX. roku 1877) a římský obraz sv. Anny. V letech 1877-84 byl kostel ozdoben novým oltářem Povýšení sv. Kříže, obnoveny dva vedlejší oltáře, pořízena nová kazatelna, zpovědnice, lavice a zřízena nová kopule na věž. Poslední oprava proběhla koncem 20. století.

kostel | bohoslužby

kostel sv. Cyrila a Metoděje

7.7.2004

Novorománský hřbitovní kostel z roku 1870. Dala jej postavit obec Husinec na nápad tehdejšího faráře p. Jana Švédy. Vysvěcen byl 11. září 1870.modlitebna církve bratrské

7.7.2004Chroboly


kostel Nanebevzetí Panny Marie

5.7.2004 5.7.2004

Gotický kostel ze 14. století, v letech 1754-58 byl zbarokizován a rozšířen. Uvnitř pozdně gotická křtitelnice.

farnost Chroboly | bohoslužby

Korkusova Huť


kostel Nalezení sv. Kříže

8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009

mapa

Kratochvíle


kostelík Panny Marie a sv. Petra a Pavla

6.7.2004 6.7.2004

V ohradní zdi zámku byl v létě 1585 založen kostelík, který roku 1589 vysvětil papežský nuncius Antonius Puteus. Nástropní malby pravděpodobně od Georga Widmana.Křišťanov


kostel Jména P. Ježíše

5.7.2004 5.7.2004

Prostý kostel z let 1798-99 (vysvěcen 17.11.1799), sakristie zvýšena roku 1846.Ktiš


kostel sv. Bartoloměje

25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Původně gotický jednolodní kostel z roku 1310. Z té doby dochováno spodní patro věže, předsíň při jihozápadním nároží a část zdiva lodi. Přestavěn a rozšířen v letech 1687-90 Giovanni Canevalem, upraven roku 1781. Věž zvýšena roku 1878.

mapa

Kvilda


kostel sv. Štěpána

21.8.2000 18.8.2008

Kostel v pseudogotickém slohu postaven v letech 1892-94. 10. června 1894 byl kostel vysvěcen budějovickým biskupem Dr. Martinem Říhou. Stavbu provedl knížecí stavitel Jan Štěrbík z Vimperka, dřevařské práce Josef Kočvara, varhany Jindřich Schiffner, zvony Rudolf Perner, na oltářích jsou obrazy od Fr. Sequense. V letech 1994-99 kostel renovován.Lažiště


kostel sv. Mikuláše

5.7.2004 5.7.2004

Z původně románského kostela z 2. čtvrtiny 13. století se dochovalo obvodové zdivo lodi. Pozdější přístavby jsou gotické (západní věž, chór, polygonální presbytář a severní kaple) a barokní (jižní předsíň, rozšíření tribuny a okna v lodi). V západní části kostela je románská tribuna, nesená dvěma půlkruhově vyklenutými oblouky. Loď je uvnitř dlouhá 8 metrů, široká 7 metrů, šířka zdí je 1,2 metru. Vnitřní zařízení kostela je z 1. poloviny 18. a z 19. století.

kostel | bohoslužby

Lhenice


kostel sv. Jakuba Většího

12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009

Původně gotický kostel z poloviny 13. století. Přestavěn barokně v letech 1734-40. Z původní stavby se dochovala hranolová věž, která byla roku 1783 zvýšena a zakončena stanovou střechou s lucernou. V roce 1904 byl přestavěn presbytář. Vnitřní zařízení z 18. století.Libínské Sedlo


kostel sv. Anny

4.7.2004

Pozdně gotický kostel ze 16. století byl v roce 1732 barokně přestavěn. Roku 1864 byl přestavěn kůr a v roce 1899 opraven strop. Vnitřní zařízení z 1. poloviny 18. století.Lštění


kostel sv. Vojtěcha

5.7.2004

Kostel původně z 2. poloviny 13. století. Později nově postaven v barokním slohu v letech 1739-41 podle plánů A. E. Martinelliho. Oltáře se sochami českých patronů a dalších světců jsou z roku 1775, kazatelna z 1. poloviny 18. století a kamenná křtitelnice z 2. poloviny 13. století. V dnešní sakristii se zachoval presbytář původního kostela s polokruhovou křížovou klenbou.Nebahovy


kaple

12.4.2009 12.4.2009Němčice


kostel sv. Mikuláše

12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009

Z původně románsko gotického kostela dochováno zdivo lodi z poloviny 13. století. Přestavěn goticky v letech 1385-90 (presbytář, sakristie, klenba síňového dvoulodí), pozdně goticky v letech 1515-21 (nová klenba), barokně roku 1742 (kruchta, štuky) a v roce 1764 byla přistavěna věž. V interiéru se kromě 15 náhrobků okolní šlechty z 15. a 16. století nachází pozdně gotický skládací oltář, ostatní oltáře jsou převážně barokní.Netolice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

6.7.2004 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009

Původně gotický kostel prvně zmiňovaný v roce 1284 barokně přestavěn v roce 1648. Vnitřní zařízení je z 18. století. Na hlavním oltáři je obraz od F. J. Prokyše z roku 1776. V lodi dva oltáře od J. Webera – sv. Vojtěcha z roku 1752 s deskovým obrazem od mistra Tobiáše z roku 1632 a sv. Floriána z roku 1760. Oltář sv. Barbory v kapli je z 1. poloviny 18. století.kostel sv. Václava

12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009 12.4.2009

Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století byl goticky přestavěn. V interiéru hodnotné nástropní malby, několik obrazů a soch.Nicov


kostel sv. Martina

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Původně románský kostel z 2. čtvrtiny 13. století, barokně přestavěn v polovině 17. století. V 19. století byl renovován a prodloužen, věž byla snížena o jedno podlaží. V letech 1982-83 byl celý kostel i věž pokryt měděnou krytinou. Vnitřní zařízení je z 18. a 19. století, křtitelnice je románská.

mapa

Nové Hutě


kostel

Kostel z 19. století.Pěkná


kostel sv. Anny

7.7.2004 22.8.2000

Kostel byl postaven v letech 1788-91, věž roku 1903. Vnitřní zařízení je většinou z doby založení kostela. Kamenná křtitelnice z roku 1789. Pozdně gotická socha Madony s dítětem z konce 15. století.Prachatice


kostel sv. Jakuba

5.7.2004 1999 19.8.2008 19.8.2008 19.8.2008 12.4.2009

Kostel založen ve 14. století jako trojlodní se dvěma věžemi, dokončen až roku 1513. Gotický portál je z doby kolem roku 1410, zbytky nástěnných maleb ze 14. a 16. století, klenba trojlodí z konce 15. století. Nynější kostelní báň je z 19. století, část hlavního oltáře je z počátku 16. století, sochy sv. Petra a Pavla z roku 1520 a socha sv. Václava z roku 1508. V kostele je řada dalších hodnotných soch.Stachy


kostel Navštívení Panny Marie

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Kostel postaven v letech 1842-49 v tzv. erárním slohu. Jeho rozměry jsou 50 x 16 metrů. Vnitřní zařízení je velmi prosté z doby stavby. Dva velké zvony jsou nově pořízené po druhé světové válce.

mapa

kostel Panny Marie Bolestné

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Hřbitovní pozdně barokní kostel z roku 1781. Opraven byl v letech 1969-72 a v roce 1988, kdy byla opravena fasáda a střecha.

mapa

kaple Panny Marie Bolestné

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Kaple postavena nad studánkou roku 1801.

mapa

Staré Prachatice


kostel sv. Petra a Pavla

5.7.2004 5.7.2004

Hřbitovní kostel, v jádře románský z poloviny 12. století, v 2. polovině 13. století přestavěn raně goticky. Předsíň byla přistavěna v 16. století. V presbytáři je sanktuář z 16. století. Gotické nástěnné malby jsou ze 14.-16. století, zbytky náhrobků z konce 16. a ze 17. století. Na hlavním oltáři je obraz z roku 1696 od V. Fabera a gotické sochy sv. Petra a Pavla.Stožec


kaple Panny Marie

4.7.2004 4.7.2004

Původní dřevěná poutní kaple z roku 1791, postavena kovářem Jakubem Klauserem, trpěla povětrnostními vlivy, a proto se město Volary roku 1804 rozhodlo postavit na svůj náklad kamennou kapli. V roce 1815 byla vyzdobena novým obrazem Panny Marie s děťátkem a růží. V roce 1867 kapli navštívil pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu, který ji nechal rozšířit o dřevěnou přístavbu ve „švýcarském stylu“. Roku 1914 provedena výzdoba dřevořezbami. Za totality kaple chátrala a byla téměř zničena. Nejprve byla postavena v roce 1985 přesná kopie ve Philipsreutu a poté v letech 1987-88 byla obnovena i kaple zásluhou p. Jana Kocourka z Prachatic. Slavnostní otevření bylo 9.11.1988 a znovuvysvěcení 25.8.1990.Strunkovice nad Blanicí


kostel sv. Dominika

3.7.2004

Kostel z 2. poloviny 13. století přestavěn v 18. století. V oknech jsou gotické kružby, u vchodu do kaple raně gotický portál. Kamenná křtitelnice je z roku 1389, oltáře z roku 1757.Svatá Magdalena


kostel sv. Maří Magdalény

5.7.2004

V 16. století zde stávala kaple, která roku 1739 zchátrala tak, že kníže Josef Adam Schwarzenberg nařídil staviteli A. E. Martinelli, aby zhotovil plány kostela. Stavba byla provedena až po úmrtí Martinelli v letech 1752-54 stavitelem Franzem Fortinim. 22. července 1754 byl kostel slavnostně vysvěcen. Ve věži visel malý zvonek, který byl roku 1763 doplněn o větší zvon. Roku 1797 dostal kostel střechu ve formě jehlanu, byla též odstraněna malá věžička na čelní straně. Od šedesátých let 20. století kostel chátral a vnitřek byl svévolně ničen. V letech 1993-95 byl důkladně opraven.Svatá Maří


kostel sv. Maří Magdalény

5.7.2004

Barokní kostel byl původně gotický, přestavěn v 18. století. Vnitřní zařízení je rokokové.Šumavské Hoštice


kostel sv. Filipa a Jakuba

5.7.2004

Původně gotický kostel z roku 1360 roku 1654 vyhořel. V roce 1672 byl opraven a postaven nový oltář. V letech 1749-51 byl přestavěn do dnešní barokní podoby. Stavbu řídil Franz Fortiny z Českého Krumlova, slavnostně vysvěcena byla 29. září 1751. V roce 2000 byla vyměněna krytina střechy.Těšovice


kaple

12.4.2009 12.4.2009

Kaple postavena kolem roku 1880.Vacov


kostel sv. Mikuláše

10.7.2010 10.7.2010

Novogotický jednolodní kostel postaven na místě zbořeného kostela z roku 1230 v letech 1888-90 podle projektu architekta Sedláčka. Slavnostně vysvěcen byl kostel 10. srpna 1890 českobudějovickým biskupem M. J. Říhou. Ve věži kostela jsou umístěny zvony z původního kostela od zvonaře Brikcího - větší z roku 1588 a umíráček z roku 1568. Varhany v původním kostele byly z roku 1706, v roce 1861 byly vyměněny. Po dostavbě nového kostela byly roku 1890 pořízeny nové varhany, které byly v roce 1929 opraveny.

mapa

Vadkov


kapleVimperk


kostel Navštívení Panny Marie

8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009

Původně gotický kostel z roku 1365. V pozdně gotické nesymetrické dvoulodí byl přestavěn kolem roku 1500. V jihozápadním nároží je postavena věž. Úpravy byly prováděny kolem roku 1600 a pak v 18. a 19. století. Loď je sklenuta síťovou křížovou klenbou. Nástěnná malba Deseti tisíc mučedníků v lodi je z 15. století, malované citáty z bible v předsíni hlavního vchodu ve sgrafitových rámcích z roku 1572 a socha Madony s děckem je z počátku 15. století. Hlavní oltář je barokní stejně jako zasklená tumba z roku 1768 s kostrou sv. Inocence.

mapa

kostel sv. Bartoloměje

8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009

Hřbitovní kostel je připomínán v roce 1369 a přestavován byl v 17. století a roku 1857, kdy byl novogoticky upraven. V interiéru jsou cenné především pozdně středověké nástěnné malby a náhrobníky z 15.-17. století.

mapa

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009

Hřbitovní kostel.

mapa

kaple Čtrnácti pomocníků

8.8.2009 8.8.2009 8.8.2009

Barokní kaple založena v roce 1708 sklářem Michalem Müllerem jako rodinná hrobka. Dokončena byla roku 1714. Interiér byl v roce 1970 upraven na kolumbárium. Pod dlažbou se nachází krypta.

mapa

kaple sv. Josefa

8.8.2009

Zámecká kaple s drobnou věžičkou. Dnes je využívána jako obřadní nebo koncertní síň.

mapa

Vitějovice


kostel sv. Markéty

6.7.2004

Barokní kostel z roku 1743 postaven na místě původního gotického.Vlachovo Březí


kostel Zvěstování Panny Marie

5.7.2004 4.7.2004

Kostel vystavěn v letech 1656-69 na místě románského kostela. Roku 1735 byly k lodi přistavěny kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory. V letech 1860 a 1865 upraven do nynější podoby. Hlavní oltář z roku 1773 je dílem Ignáce Hammera, postranní oltáře jsou z let 1774 a 1798 a pozdně gotická křtitelnice je ze 16. století.kaple sv. Ducha

3.7.2004

Poutní osmiboká centrální kaple z 18. století na místě starší, zmiňované roku 1661. Rozšířena byla v roce 1903.Volary


kostel sv. Kateřiny

19.8.2008 1999 19.8.2008

Původně dřevěný gotický kostel z roku 1496 stál na místě dnešního až do roku 1688. 8. října 1690 byl slavnostně vysvěcen nový kostel od Jana Canevaleho. V této podobě stál až do roku 1715, kdy část vyhořela od blesku. V roce 1719 vyhořela věž, poté byla v roce 1724 zvýšena. Po bouři v roce 1754 blesk věž opět zapálil a největší část kostela vyhořela, zachráněna byla pouze sakristie. V roce 1757 byl kostel přestavěn. poslední stavební úpravy byly provedeny po požáru v roce 1863.Záblatí


kostel sv. Jana Křtitele

5.7.2004

K původně gotickému kostelu ze 14. století byla přistavěna v letech 1729-33 kaple sv. Jana Nepomuckého. Roku 1874 kostel vyhořel, v roce 1875 byl obnoven. V síňovém dvojlodí je síťová klenba, v interiéru pozdně gotické nástěnné malby, gotické sedile a sanktuář. Hlavní oltář pochází částečně ze 17. a částečně z 18. století. Postranní oltáře jsou barokní.

kostel | bohoslužby

Zbytiny


kostel sv. Víta

5.7.2004 5.7.2004 5.7.2004

Nejstarší zpráva o kostele pochází z roku 1388, kdy se uvádí zdejší farář Ondřej. Budova kostela shořela při požáru vesnice v roce 1738. Po požáru došlo k výstavbě nového kostela, jehož hlavní rysy se zachovaly dodnes.Zdíkov


kostel sv. Ludmily

10.7.2010 10.7.2010

Kostel z roku 1922. Základní kámen byl položen 11. července 1921, slavnostně vysvěcen byl kostel 28. října 1923. Postaven byl zdíkovským zednickým mistrem Josefem Bubníkem podle projektu stavitele Jaroslava Rysa z Vimperka. Roku 1994 byly do osmiboké věže kostela pořízeny dva nové zvony – sv. Václav a sv. Ludmila. Vysvětil je budějovický biskup Antonín Liška.

mapa

Zdíkovec


kostel sv. Petra a Pavla

10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010 10.7.2010

Původně románský kostel s nárožní věží z poloviny 13. století. V letech 1896-99 rozšířen v novogotickém slohu. Východní oltářní část starého kostela byla rozbourána a pak na větší ploše znovu postavena. Vznikl tak větší kostelní prostor půdorysu tvaru kříže. V původní staré středověké podobě zůstala západní část kostela s nízkou klenbou a nárožní věží. Staronový kostel byl slavnostně vysvěcen 11. června 1899 českobudějovickým biskupem Martinem Říhou.

mapa

Želnava


kostel sv. Jakuba

22.8.2001

Původně gotický kostel ze 14. století, z něhož je zachována věž, roku 1722 zvýšena. Zbytek znovu vystavěn v letech 1708-12 barokně.