okres Praha východ

Seznam obcí:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Březí, Cvrčovice, Čelákovice, Čestlice, Dřevčice, Hovorčovice, Hrusice, Jažlovice, Jirny, Kamenice, Klecany, Kojetice, Kostelec u Křížků, Kostelní Hlavno, Kunice, Lázně Toušeň, Líbeznice, Mnichovice, Mochov, Mratín, Mukařov, Nehvizdy, Odolena Voda, Olešky, Ondřejov, Otice, Pakoměřice, Popovičky, Říčany, Sluhy, Sluštice, Svémyslice, Škvorec, Tehov, Úvaly, Veliká Ves, Velké Popovice, Vyšehořovice, Zápy, Zdiby

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav


v části Brandýs nad Labem

kostel Obrácení sv. Pavla

Kostel z roku 1542, barokně přestavěn kolem roku 1754. U něho barokní zvonice z roku 1777.kostel sv. Petra

Původně raně gotický kostel na Vyšším hrádku přestavěn renesančně a upraven barokně po roce 1675. Dnes slouží potřebám Českobratrské církve evangelické.kostel sv. Vavřince

Raně gotický kostelík na Nižším hrádku se zbytky cenných nástěnných maleb z poloviny 14. století, později upravován barokně. Dnes slouží potřebám Církve československé husitské.v části Stará Boleslav

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Raně barokní bývalý poutní kostel od G. de Vaccaniho pochází z let 1617-23. Později upraven K. I. Dientzenhoferem. Hodnotný inventář. Cílem poutí byl bronzový reliéf Madony z 2. poloviny 15. století (tzv. Palladium země České).kostel sv. Klimenta

Románská bazilika s kryptou z 11. století, upravená barokně roku 1745. Byly zde odkryty zbytky velice cenných fresek svatoklimentské legendy.kostel sv. Václava

Původní stavba kostela založena v 11. století Břetislavem I. V kapli na stěně památník zavraždění sv. Václava. Krypta kostela s architektonicky ojedinělými sloupy.kaple bl. Podivena

Centrální barokní kaple z roku 1738 od K. I. Dientzenhofera postavená na místě, kde zemřel bl. Podiven, služebník sv. Václava. V 18. století sloužila jako prachárna, v roce 1878 byla obnovena a opět vysvěcena. V interiéru fresky od Václava Vavřince Reinera.Březí

kostel sv. Bartoloměje

Kostel zbarokizovaný roku 1733.Cvrčovice

kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Renesanční kostelík s gotickými základy.Čelákovice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský kostel ze začátku 13. století byl v letech 1712-13 rozšířen o nový presbytář s trojicí apsid, sakristii a předsíň. Je to jednolodní stavba s hranolovou věží s čtvercovou sakristií a předsíní. Podvěží je křížově sklenuto, zděná kruchta na pilíři křížově sklenuta. Kamenná renesanční kazatelna z roku 1582 se znakem Kautských.

farnost Čelákovice | kostel | bohoslužby

kostel Církve československé husitské

Husův sbor z let 1935-36.Čestlice

kostel sv. Prokopa

Z původního gotického kostela byl do nového z let 1863-64 pojat presbytář s křížovou klenbou jako kaple. V interiéru barokní obrazy a čtyři náhrobky ze 17. století.

farnost Čestlice

Dřevčice

kostel sv. Bartoloměje

Původně románský kostel z počátku 12. stol., později přestavěn goticky.Hovorčovice

kostel Narození sv. Jana Křtitele

Raně gotický kostel z konce 13. století s koutovou věží, barokně upraven.Hrusice

kostel sv. Václava

Původní charakter románského kostela z poloviny 13. století zůstal zachován i po zbarokizování. Roku 1853 odkryt románský ústupkový portál z červeného pískovce s figurální výzdobou na severní straně lodi. Barokní oltář z 18. století.Jažlovice

kostel sv. Václava

Kostel je původní románská rotunda z 12. století (dosud slouží jako presbytář) zčásti ubouraná a rozšířená o loď z velkých kvádrů ve 13. století. Kostel zbarokizován a loď rozšířena v roce 1854. Nad válcovým presbytářem válcová věž s cibulovitou bání. Presbytář je sklenut kopulovitou klenbou. Loď má klenbu valenou s výseky nad okny. V presbytáři je freska, pocházející nejspíše z 13. století, která nejpravděpodobněji představuje sv. Jiří. a jiné postavy. Tato freska byla objevena starostou města Říčan Františkem Vrbou v roce 1999.

kostel

Jirny


kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel z doby kolem 14. století byl barokně přestavěn v letech 1728-34. Je to jednolodní budova s pětiboce ukončeným presbytářem, který má křížovou klenbu. Na jižní straně bohatě členěný gotický portál. Vedle kostela stojí barokní zvonice s jehlancovou krytinou z roku 1717.

farnost Jirny | kostel

Kamenice

kostel sv. Františka Serafínského

Kostel původně raně gotický, roku 1797 přestavěn. Byl zvýšen a sklenut, rozšířena okna a přistavěna sakristie. Obnovený kostel byl vysvěcen 26. září 1797. Roku 1898 byl upraven architektem J. Stibralem do nynější podoby. Je to jednolodní budova s půlkruhově uzavřeným kněžištěm, věží a čtvercovou kaplí na severní straně a s freskami od G. Doweria z doby kolem roku 1750. Pod kaplí je hrobka arcibiskupa Salma, vchod do ní je přikryt kamenem vsazeným do dlažby.

kostel

Klecany


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel, původně ze 14. stol., přestavěn barokně roku 1749 a novorenesanční upraven v letech 1889-92.Kojetice

kostel sv. Víta

Kostel připomínán v polovině 13. století, presbytář a zvýšení věže ze 14. století.Kostelec u Křížků

kostel sv. Martina

Románská rotunda sv. Martina z 12. století s apsidou, roku 1851 rozšířena o loď a věž se sakristií, jejíž novorománská úprava byla odstraněna roku 1953. V rotundě zbytky gotických fresek ze 14. století.Kostelní Hlavno


kostel sv. Petra v okovech

Jednolodní kostel z roku 1807 vybudován na místě původního gotického, z něhož se zachovala spodní část věže.Kunice

kostel sv. Maří Magdalény

Gotický kostel ze 14. století, barokně upravený. Podle nápisu v kostele byla na tomto místě v roce 970 dřevěná kaple, ve 12. století zde byl postaven románský kostel, později přestavěný na gotický. Je to jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem křížově sklenutým. Svorník má podobu Kristovy hlavy, žebra jsou po hranách mírně prohloubena a dole spočívají na prostých krakorcích. Loď původně mívala plochý strop, který byl později přestavěn na valenou klenbu, původní úzká okna byla roku 1850 zvětšena. Do kostela se vchází věží, jejíž přízemí tvoří nízkou síň valeně klenutou, nad níž se nachází kruchta. Kostel byl opravován v letech 1680, 1728, 1793, 1821, 1850, 1867. Vzácná socha Madony z doby kolem roku 1500. Na jižní straně lodi bohatě profilovaný gotický portál.

kostel

Lázně Toušeň


kostel sv. Floriána

Novogotický jednolodní plochostropý kostel z let 1889-90 postaven podle projektu Ludvíka Láblera. 4. května 1890 byl slavnostně vysvěcen. V letech 2005-06 byl kostel zrekonstruován a dne 20. května 2006 nově slavnostně vysvěcen.

kostel

kaple sv. Floriána

Barokní kaple z 18. století. Jde o stavbu s obdélnou lodí zaklenutou valenou klenbou, krytou sedlovou střechou s křížem na vrcholu západního štítu. V patře hranolové zvonice jsou na východní a jižní stěně umístěny sluneční hodiny a v severní stěně je výklenek, na jehož zadní stěně je zobrazena postava sv. Floriána. Věž je kryta nízkou jehlancovou stříškou s lucernou završenou cibulovou bání a křížem na vrcholu.

kaple

Líbeznice


kostel sv. Martina

Farní kostel z roku 1380, barokně přestavěn roku 1796. Uvnitř cenný oltář.Mnichovice


kostel Narození Panny Marie

Na místě románského kostelíka z 12. století a později gotického, byl postaven v letech 1746-54 barokní kostel s bohatě členěnými fasádami. Zajímavá kazatelna ve tvaru velryby z 2. poloviny 18. století.kostel Církve československé husitské

Moderní Husův sbor.Mochov


kostel sv. Bartoloměje

Z původního kostela z poloviny 13. století zbyla část presbytáře a východní část lodi. Po polovině 14. století byl kostel upraven. Jde o jednolodní obdélníkovou stavbu s polygonálně ukončeným presbytářem, trojboce ukončenou sakristií a hranolovou věží na jižní straně. Presbytář s křížovou klenbou má okno se čtyřlistou kružbou, loď je plochostropá. Do sakristie vede gotický portál. V interiéru hlavní oltář z roku 1695, rokoková kazatelna.

kostel | bohoslužby

Mratín

kostelík sv. Michala

Barokní kostelík z let 1715-17.Mukařov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel je novogotická stavba z let 1890-93. Původní kostel byl obdélníkového půdorysu. Při jeho bourání byl v každém rohu chrámové lodi nalezen kámen s důlkem a v nich z olova ulité symboly čtyř evangelistů. Současný kostel byl vysvěcen 13.8.1893 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Má široká hrotitá okna bez kružeb.

kostel

Nehvizdy


kostel sv. Václava

Z původního románského kostela zbyla loď, na konci 13. století byl přestavěn raně goticky. V roce 1546 postavena samostatná zvonice a předsíň. Kostel je jednolodní plochostropý, s pětibokým presbytářem, jehož klenební žebra se opírají o šest konzol. Jedna z nich má ženskou a jedna zvířecí podobu. Jen jedno okno presbytáře má původní lomený oblouk. Raně gotická hranolová kostelní věž má nástavbu ze 16. století. Renesanční hranolová zvonice, krytá jehlancovou střechou, s barokní úpravou patra je podklenuta křížovou klenbou a otevřena na dvou stranách arkádou. Uvnitř kamenná hranolová kazatelna z roku 1567. V roce 2005 byl ve zvonici zavěšen nový zvon.

kostel | bohoslužby

Odolena Voda


kostel sv. Klimenta

Barokní kostel, podélná centrální stavba z let 1732-35 postavena podle návrhu . I. Dientzenhofera. Opraven po požáru v roce 1863.Ondřejov


kostel sv. Šimona a Judy

22.4.2006

Původně raně gotický kostel z 1. poloviny 13. století s křížově sklenutým kněžištěm a hranolovou věží byl velmi často přestavován, v 17. století zbarokizován.Olešky

kostel Narození Panny Marie

Hodnotná stavba kostela ze 13. století z velkých pravidelných kvádrů, barokně upravená. Je to jednolodní stavba s obdélníkovým presbytářem a hranolovou věží. Na jižní straně zazděný původní půlkruhový portál. V lodi vzácné gotické nástěnné malby z pol. 14. století.Otice

kostel sv. Mikuláše

Jednolodní raně gotický kostel se čtvercovým presbytářem s žebrovou klenbou a hranolovou věží. V lodi malý rokokový oltářík bohatě řezaný. Gotický presbytář pochází asi ze 13.století. Ve východní zdi je úzké lomené gotické okénko, podobné okénko nad sakristií je zazděno. Vítězný oblouk je lomený. Obdélníková loď má valenou klenbu.

kostel

Pakoměřice

kostel Narození Panny Marie

Gotický kostel ze 14. stol., upraven pozdně barokně ve 2. pol. 18. století.Popovičky

kostel sv. Bartoloměje

Kostel středověkého založení byl mezi lety 1731-36 zbarokizován. Fasády mají bohaté členění.Říčany


kostel sv. Petra a Pavla

První zpráva o kostele v Říčanech je z roku 1352, původ kostela je však starší. Ve 2. pol. 13. století byl původní raněgotický kostelík bez zděné věže. Z té doby se zachovalo jižní zdivo lodi s velkým hrotitým oknem zazděným až v baroku. Po roce 1352 byla ke kostelu přistavěna věž na jižním boku, po roce 1575 byl kostel rozšířen a zvýšen a byla nastavena věž. Roku 1719 byla dokončena vrcholně barokní přestavba. Loď byla plochostropá členěná pilastry na tři pole, v západním byla kruchta, v ose kostela byla na východě přistavěna nízká sakristie. Boční věž byla nastavena o čtvrté patro, ale pod tíhou nástavby a velkých zvonů se trhala. Roku 1858 byla pro havarijní stav zbourána vyšší patra věže s cibulovou střechou, roku 1900 byla zbořena poslední dvě patra až na přízemí, které nyní tvoří předsíň před jižním vchodem. Téhož roku byla v průčelí postavena nová věž s předsíní v přízemí a se šnekovým schodištěm do prvního patra věže a k varhannímu kůru. V letech 1983-84 byla provedena úplná obnova fasád, které byly zjednodušeny v duchu prostého venkovského baroka. Na věži jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla, které nechala zhotovit v roce 1887 Marie Puchmajerová. Klenba v lodi je valená, v presbytáři je klenba výsečová, ve zbytcích staré věže jsou dvě náhrobní desky z červeného mramoru s českými nápisy z roku 1592 a 1599. V postranní kapli, která je pozůstatkem bývalého kostela, jsou gotické fresky ze 13. století.

farnost Říčany | kostel

Sluhy

kostel sv. Vojtěcha

Gotický kostel z konce 13. stol. s románskou věží a lodí. Presbytář byl v 18. stol. zajímavě barokně upraven a doplněn šestibokou sakristií. Renovován v roce 1899. Na zdi kostela renesanční náhrobníky z let 1599 a 1628.Sluštice

kostel sv. Jakuba Většího

Původně gotický kostel roku 1716 vyhořel a v letech 1746-49 byl postaven nový barokní s použitím zdiva původního kostela. Jedná se o jednolodní stavbu s pětiboce ukončeným presbytářem, k němuž je na severní straně přistavěna sakristie. Z jižní strany k lodi přiléhá věž, na průčelí kostela je kamenný znak savojsko-lichtenštejnský. Loď je sklenuta plackovou klenbou, presbytář valenou klenbou s lunetami, sakristie křížovou klenbou. Hlavní oltář je z roku 1875 se sochami a obrazy z poloviny 18. století, kazatelna je barokní z 1. čtvrtiny 18. století.

farnost Sluštice

Svémyslice

kostel sv. Prokopa

Dřevěná část původního chrámu z roku 1323 byla stržena v roce 1772 a roku 1776 byl dostavěn současný pozdně barokní kostel. Je to prostá jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem. Zvonice u kostela je hranolová věžovitá stavba, dole původně s branou. Schodiště do zvonového patra je vedeno ve zvláštním polygonálním tělese na východní straně zvonice.Škvorec


kostel sv. Anny

Pozdně barokní kostel z let 1759-67 je jednolodní s obdélníkovým presbytářem a věží. Sochy sv. Augustina a sv. Mikuláše v nadživotní velikosti sem byly přeneseny roku 1861 z kostela v Obořišti.kostel Českobratrské církve evangelické

Novogotický evangelický kostel je obdélníková stavba s půlválcovou apsidou a hranolovou věží. Základní kámen byl položen 12. června 1892 a 14. května 1893 byl kostel otevřen. V roce 1951 byla provedena částečná oprava střechy, v roce1962 celková oprava kostela a v letech 1975-78 další velká oprava. Celková rekonstrukce kostela byla po problémech s financováním dokončena (mimo opravy rozebraných varhan) v roce 2003.

kostel

Tehov

kostel sv. Jana Křtitele

Kostel má barokní podobu z roku 1779.Úvaly


kostel Zvěstování Panny Marie

Barokní kostel z roku 1724. Vzácný hlavní oltář ze školy M. B. Brauna z roku 1720.Veliká Ves

kostel sv. Vavřince

Katolický kostel původně pozdně románský z roku 1261 se štíhlou věží. Ve 2. čtvrtině 14. stol. postaven presbytář a kostel goticky upraven. Obnovován na konci 19. a ve 20. století. Presbytář i loď sklenuty křížovými klenbami na konzolách s dekorem. Hlavní oltář s obrazem sv. Vavřince má původní gotickou kamennou mensu, rokoková kazatelna. Masivní zvonice z roku 1582, barokně upravená.Velké Popovice


kostel Panny Marie Sněžné

Původní kostel ze 14. století byl velmi malý, byl často přestavován a tvoří presbytář současného kostela. Koncem 17. století byl rozšířen, poté roku 1897 bylo odbouráno původní průčelí a kostel byl prodloužen a také i uvnitř nově opraven. V roce 1726 byla bývalá zvonice nad sakristií zvýšena v nynější věž. 28.10.1870 vichřice strhla střechu věže kostela i s kusem zdi. V roce 1876 byla původní cibulovitá střech nahrazena střechou jehlanovitou. Presbytář je uzavřený k východu třemi stranami nepravidelného osmiúhelníku. Má valenou klenbu s výsečemi nad okny, která jsou obdélníková a nahoře uzavřená. Loď má plochý strop. Ozdobné zasklení oken provedla v roce 1904 firma Jan Krišpín z Prahy.

kostel

Vyšehořovice


kostel sv. Martina

Románsko-gotický kostel z poloviny 13. století, upravený roku 1329. Loď zbořena a zbyl jen presbytář z řadových kvádříků se střílnovým okénkem. K věži tohoto původního kostela přistavěn v letech 1769-70 nový s pravoúhlým presbytářem.

kostel

Zápy


kostel sv. Jakuba Staršího

Barokní kostel postaven po polovině 18. století podle plánů K. I. Dientzenhofera. Je to jednolodní stavba s obdélníkovým presbytářem a čtvercovou sakristií. V interiéru na desce epitaf Mikuláše Bryknara z Brukštejna, barokní intarzované lavice. Zvonice je mohutná hranolová stavba ze 16. století s kamenným ostěním u vchodu.

kostel

Zdiby

kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel připomínán roku 1384, přestavěn v roce 1734, později upravován.