okres Přerov

Seznam obcí:
Bělotín, Brodek u Přerova, Citov, Lipník nad Bečvou, Přerov, Troubky

Bělotín


kostel sv. Jiří

Barokní kostel od F. A. Grimma z let 1754-57. Věž je renesanční z 16. století z původního kostela, postaveného ve 14. století. Oltáře jsou opatřeny obrazy A. Newidala, hlavní oltář z roku 1816 byl roku 1829 polychromován a roku 1831 okrášlen vystavením dvou alabastrových a zlacených soch svatých Cyrila a Metoděje. Roku 1850 byly pořízeny nové varhany. Na věži kostela jsou tři zvony, ulity byly roku 1695 a 1697 opavským zvonařem Jiřím Maderhoferem.Brodek u Přerova


kostel sv. Jana Křtitele

Novorománský kostel z roku 1893, opraven roku 1993.Citov


kostel sv. Jiří

Kostel obnoven roku 1735, kdy byl rozšířen přístavbou od kazatelny za oltář. Bývalý trámový strop byl sklenut.Lipník nad Bečvou


kostel sv. Jakuba

Původně gotický kostel ze 13. století, s renesanční věží s ochozem z roku 1596. Kostel zbarokizován v letech 1765-66 za účasti brněnského architekta Františka Antonína Grimma a po roce 1788. Kostel je jednolodní, s pětiboce ukončeným presbytářem a věží v průčelí. Součástí kostela jsou boční kaple Zvěstování Panny Marie z roku 1594 a sv. Barbory z roku 1693. Hlavní oltář vytvořil v letech 1749-50 Gottfried Fritsch, oltářní obraz namaloval roku 1810 Jan Jiří Frömmel. Sochařskou výzdobu bočních oltářů, kazatelny a křtitelnice vytvořil Václav Böhm.kostel sv. Františka Serafínského

Původně renesanční bratrský kostel, postavený v letech 1590-93. V letech 1682-87 raně barokně přestavěn piaristy podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho Pietra Tencally, při tom přistavěny a rozšířeny boční kaple a empory. Na výzdobě interiéru se podíleli sochaři V. Render, F. Sattler, J. Schubert, malíři G. Herbert, J. F. Pilz, I. Berger.synagoga

Bývalá synagoga je vzácnou goticko-renesanční stavbou z konce 15. století. Hlavní sál je zaklenut gotickou síťovou klenbou s cihlovými žebry o třech polích ve stylu pozdní gotiky. Synagoga byla rozšířena v letech 1607-08, upravována v 18., století. V letech 1948-50 byla podle projektu architekta Emila Rabensteina přestavěna na sbor Církve československé husitské.kaple sv. Anny

Kaple z roku 1699.kaple sv. Josefa

Raně barokní kaple vystavěna roku 1695 jako součást městského špitálu. Jedná se o jednolodní stavbu s odsazeným pětibokým presbytářem, na severní straně je sakristie. Uvnitř je kaple zdobena freskami čtyř evangelistů, vegetabilními motivy doplněnými okřídlenými hlavičkami andílků a dále malbami s mariánskou symbolikou.kaple sv. Petra

Kaple vybudována na veřejném hřbitově v roce 1698. Jedná se o jednolodní stavbu s odsazeným pětibokým kněžištěm a se sakristií na severní straně. Kněžiště je zaklenuto lunetami, loď valenou klenbou se styčnými výsečemi. Původní mobiliář a malířská výzdoba se nedochovaly. Na vnějších stěnách kaple jsou umístěny náhrobky významných osobností města.kaple sv. Rocha

Barokní jednolodní kaple s půlkruhovým presbytářem a čtvercovou lodí postavena roku 1716 jako připomínka morové epidemie. V roce 1788 byla kaple na základě nařízení císaře Josefa II. odsvěcena a posléze prodána vrchnosti.kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple, zvaná „Na Spravedlnosti“. V těchto místech bývalo poslední rozloučení odsouzeného na smrt.Troubky


kostel sv. Markéty

Původní kostel přestavěn a zvětšen v letech 1670-80. Na jeho místě byl 26. srpna 1870 položen základní kámen dnešní nového kostela, který byl vysvěcen 6. července 1872. V roce 1935 byla původní klenba nahrazena novým železobetonovým žebrovým stropem, v následujících letech pokračovala rekonstrukce novými okny, střechou a novu vnější omítkou. V letech 2000 a 2012 byly provedeny úpravy a opravy kostela. Varhany v kostele jsou z roku 1873, opraveny byly v roce 1922, generální oprava byla provedena v letech 2003-07. Dva zvony z původní zbouraného kostela byly zabaveny za první světové války. Roku 1924 byly pořízeny tři nové, byly však opět zrekvírovány v roce 1942. Ve věži jsou dnes zvony sv. František, sv. Markéta a sv. Martin, vysvěcené roku 1947.