okres Vyškov

Seznam obcí:
Bučovice, Dražovice, Heršpice, Hrušky, Komořany, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Němčany, Nížkovice, Rašovice, Rousínov, Slavkov u Brna, Šaratice, Vyškov

Bučovice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

28.9.2013 28.9.2013 28.9.2013

Raně barokní kostel z let 1637-41, upravený roku 1748 podle návrhu A. E. Martinelliho. V 60. - 70. letech 18. století doplnil J. Schubert boční lodi štukovou figurální výzdobou. V letech 1825-30 přistavěny podle projektu Františka Engela boční lodi a klasicistní vstup s dvojvěžím a předsíní. Zařízení barokní a rokokové, na hlavním oltáři sochy andělů od O. Schweigla.

mapa

kaple Žarošských

28.9.2013 28.9.2013 28.9.2013

Kaple z doby po roce 1826. Opravena roku 2012.

mapa

Dražovice


kostel sv. Jana Křtitele

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Farní kostel z roku 1899.

mapa

Heršpice


evangelický kostel

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1869. V kostele je umístěna pamětní deska, která připomíná přijetí pozdějšího československého prezidenta T. G. Masaryka do reformované církve ve zdejším svatostánku tehdejším farářem Oskarem Opočenským dne 31. srpna 1880.

mapa

kaple sv. Matouše

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Kaple z roku 1870.

mapa

Hrušky


kaple Panny Marie Sněžné

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Kaple dostavěna v roce 2006 a vysvěcena 16. července téhož roku.

mapa

Komořany


kostel sv. Barbory

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Farní kostel se středověkým jádrem snad z 2. poloviny 13. století, přestavěn v 2. polovině 16. století, upravován v 2. polovině 18. století a později.

mapa

Křenovice


kostel sv. Vavřince

19.10.2008 19.10.2008

Původně pozdně románská kaple přestavěna na gotický kostel v roce 1378. Kostel upravován koncem 16. a v 17., 19. a 20. století. V kostele byli ve slavkovské bitvě internováni zajatí Rusové.

mapa

Křižanovice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Raně barokní farní kostel s presbytářem ze 17. století, později upravovaný.

mapa

Letonice


kostel sv. Mikuláše

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Původní kostel, zmiňovaný roku 1235, barokně upraven v 90. letech 17. století na základě projektu italského stavitele Domenica Marrtinelliho. Stavba byla dokončena v roce 1699, podpůrná zeď a schodiště však až v roce 1703. Roku 1767 byla postavena nová věž, v roce 1943 zvětšena sakristie a u severního vchodu přistavěna předsíň a upraven vstup na věž. Jednolodní kostel s odsazeným, rovně ukončeným kněžištěm, k jehož jižní zdi přiléhá čtyřboká sakristie, má loď obdélného půdorysu na boku s kaplemi a v ose západního průčelí hranolovou věž. V interiéru hodnotný hlavní oltář z poloviny 18. století s původním obrazem sv. Mikuláše, kazatelna je z roku 1856. Ve věži je zvon z roku 1499.

mapa

Němčany


kostel sv. Antonína

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Barokní kostel z roku 1731 postaven snad na starším základě z roku 1676.

mapa

kaple Bolestné Panny Marie

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

v lokalitě Lutršték

Barokní kaple z 1. poloviny 17. století. V interiéru torzo dřevěné sochy Madony z doby kolem roku 1500. Vrcholně barokní lavice z 1. poloviny 18. století, kvalitní řezbářská práce. Oltářní obraz od Josefa Klíra z roku 1906.

mapa

Nížkovice


kostel sv. Kunhuty

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Novorenesanční farní kostel postaven v letech 1927-28 na místě původního kostela. V interiéru barokní varhany z roku 1846 od Františka Svítila z Nového Města na Moravě.

mapa

Rašovice


kostel sv. Cyrila a Metoděje

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Kostel z roku 1869, vysvěcen byl 19. října téhož roku.

mapa

Rousínov


kostel sv. Maří Magdalény

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Barokní farní kostel postaven podle projektu Domenica Martinelliho v letech 1696-1717. Upravován byl v 2. polovině 19. století a na počátku 20. století.

mapa

kaple sv. Floriána

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Kaple z let 1727-28 postavena podle projektu Domenica Martinelliho.

mapa

synagoga

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Synagoga postavena roku 1591 a několikrát byla přestavěna. Dnešní pozdně klasicistní podobu získala v roce 1842. Roku 1949 budovu koupila Církev československá husitská, opravila ji a využívá ji dodnes. Církev pro kostel užívá pojmenování Cyrila a Metoděje.

mapa

kostel sv. Václava

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

v části Rousínovec

Barokní kostel postaven v letech 1718-23 podle projektu Domenica Martinelliho.

mapa

kostel sv. Filipa a Jakuba

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 Zvonice - 19.10.2008

v části Královopolské Vážany

Barokní farní kostel z let 1763-68 s oltářními obrazy od K. F. Sambacha z roku 1765. Samostatná zvonice je z roku 1828.

mapa

Slavkov u Brna


kostel Vzkříšení Páně

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Klasicistní farní kostel s monumentálním průčelím postaven v letech 1786-89 podle projektu vídeňského dvorního architekta J. F. Hetzendorfa z Hohenbergu. Portál kostela spočívá na šesti korintských sloupech, nahoře je sádrový reliéf „Rozeslání apoštolů“, který vytvořil vídeňský akademický sochař Fr. Zacherle. V kostele jsou tři oltáře z červeného solnohradského mramoru, hlavní má svatostánek krytý kopulí na osmi jónských sloupech.

mapa

kaple sv. Jana Křtitele

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Barokní hřbitovní kaple z roku 1743 na centrálním půdorysu, snad původně románská, v 15. století přestavěná. Ke kapli přiléhá kounická hrobka z roku 1795.

mapa

synagoga

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Synagoga z roku 1858 se starším jádrem.

mapa

kaple sv. Urbana

19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008

Kaple původně z roku 1712 asi od italského architekta Domenica Martinelliho, postavena na půdorysu rovnoramenného kříže, znovuzřízena roku 1858.

mapa

Šaratice


kostel sv. Mikuláše

19.10.2008 19.10.2008

Původně gotický kostel, novorománsky upraven počátkem 20. století. V interiéru pozdně gotická socha Panny Marie.

mapa